Categoriearchief: agenda

28 december Terpenkuier

Wijnaldumer Winter Terpenkuier met een verhaal en muziek onderweg.

Donderdagmiddag 28 december organiseert de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een winter terpenkuier.
Gewandeld wordt (6 km) langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.
De route volgt het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting.
Onderweg komt u langs de oude terpen, waar in de jaren 90 archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.
Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in een van deze terpen gevonden.
In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de mannelijke tegenhanger van de fibula.
Het is het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was.

Na 3 km, op de terugweg, wordt een stop gemaakt bij een authentieke “stjelp” aan de Foarryp.
In de schuur is voldoende tijd om te rusten en op te warmen, onder het genot van een heerlijke kop warme chocolademelk of een lekker glas glühwein.
Ondertussen luistert u naar een sfeervol verhaal, afgewisseld met trekzakmuziek door Sjoerd van der Veen.

Na dit alles keert u via de Foarryp terug naar het dorp.
Ondertussen zal de schemering zijn ingevallen.
We adviseren u een kleine zaklamp en/of lichtgevend vestje mee te brengen.
Deelname is op eigen risico.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)
Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.
Aanvang: 14.30 uur.
Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan.
Opgave verplicht (tot uiterlijk woensdagavond 27 december): 06-53456537, 0517-591416, 0517-592204.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is een voorstelling over een doorsnee Fries dorp, dat zomaar ineens de kans krijgt om in 2018 Kulturele Hoofdplaats te zijn. In zo’n geval zou je verwachting dat iedereen zich in grote saamhorigheid achter zo’n doel gaat stellen. Maar in de praktijk blijkt dat er onderling grote meningsverschillen bestaan. Net zoals het bij Leeuwarden CH2018 het geval lijkt te zijn.
Moet er in Bokwert ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is een dorpsfeest cultureel erfgoed?

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ gaat ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en de strubbelingen van deze tijd.
De wekelijke rubriek van de Leeuwarder Courant onder de naam Bokwert werd in de jaren ’70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde (1932-2001). Hij beschreef de vergaderingen van een Vereniging voor Dorpsbelang in een niet bestaan dorp, waarvan de bevolking meent dat zij steeds moet opboksen tegen de ‘Hoofdplaats’. Het Nederlands dat de Bokwerters daarbij gebruiken, staat bol van de frisismen en komt daardoor hilarisch over.

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is daarnaast de kroniek van een Fries dorp, over hoe het was en hoe het is, een dorp waar het gemeenschapsgevoel onder druk staat door de moderne invloeden.

Deze humoristische voorstelling met tragisch-komische elementen is geschreven door Bonne Stienstra en wordt gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma. Ieder neemt drie rollen voor zijn of haar rekening. Verder doet Anneke Hondema mee. Bruun Kuijt tekent voor de regie.

Waneer:              vrijdagavond 12 januari

Waar:                  in de Bijekoer

Hoe laat:             om 20.00 uur

Kaarten:              msteegstra@ziggo.nl / 0517-592549 / 0612627611

 

Sûkerbeatkonsert Winaam: Jaap Mulder & Sons

12 novimber 2017 yn de tsjerke fan Winaam:  Jaap Mulder & Sons Tiid: 12 novimber, 15.30 oere

Plak: Andreasstjerke fan Winaam Yntree: € 10,-

Reserveare: jantsjepost@planet.nl

mei har nije foarstelling: ‘Vaders en zonen’

Vaders en zonen; een eindeloos onderwerp. Je wordt vader, blijft ook zoon en hoe kijken jouw zonen naar jou als vader? Multi-instrumentalist Jaap Mulder brengt samen met zijn zonen Ruben (toetsen) en David (slagwerk) verhalen van vaders en zonen.

De anekdotes en herinneringen, autobiografisch of geleend, zijn vaak heel herkenbaar. Het stemt tot melancholie, maar ook rebellie en vrolijkheid.

De teksten in deze Nederlandstalige muziektheatervoorstelling zijn van Jaap Mulder en dichters als Menno Wigman en Theodore Roethke. De muziek bestaat uit eigen composities en arrangementen. Mooie luisterliedjes worden afgewisseld met virtuoze folk-pop. Het weerspiegelt de persoonlijke voorkeuren van de vader en zijn zonden. Een bijzonder muzikale voorstelling; persoonlijk en universeel, boeiend tot de laatste klanken vervliegen.

Voor meer informatie en een voorproefje zie de website: http://mulderandsons.com/

De pers over dit programma:

– Ze maken volstrekt eigenzinnige muziek.

– Bijzondere harmonieën en geraffineerde dynamiek.

– Theatrale muziek, die boven het gemiddelde uitstijgt.

 

Teatsen

Teatsen een nieuw Fries spektakel
Het TEATSEN is een nieuwe sport, die nog nergens anders ter wereld beoefend wordt. Jelle Dijkstra en Wietse Veenstra uit WERGEA zijn de bedenkers van dit zeer spectaculaire spel.
“Het ledental van onze kaatsvereniging bleef wel gelijk, maar de animo voor het kaatsen liep terug, we moesten dus iets spectaculairs bedenken, om te zorgen dat de belangstelling groter werd”. Dijkstra en Veenstra bedachten een spel, dat een combinatie is van KAATSEN EN TENNISSEN.Het TEATSEN was geboren. De sport houdt in, dat er gekaatst wordt met een tennisracket, of dat er getennist wordt op een kaatsveld. Het is maar hoe je het bekijkt.
Dat was allemaal leuk bedacht maar de uitvoering bleek nog lastig te zijn. We hadden moeilijkheden met de bal, een kaatsbal was te hard en een tennisbal te zwaar. Dit in verband met blessures. Het werd uiteindelijk een kaatsebal (een geplastificeerde rubberbal, waar kinderen mee tegen de muur gooien) met een diameter van ongeveer 6 cm. Dat leverde echter weer nieuwe problemen op, want zo’n kaatsebal kan gemakkelijk ver weg (heel ver weg) geslagen worden, terwijl het de bedoeling bij TEATSEN is, dat de tegenstander hem terugslaat. Dus bedachten we de regel, dat de bal eerst 1 maal moet stuiten, voordat hij het speelveld verlaat. De wedstrijden worden op afzonderlijke velden gespeeld (niet zoals bij kaatsen waar de wedstrijden door elkaar lopen).
Toen het spel eenmaal was uitgedacht en geprobeerd was, moest er natuurlijk ook een wedstrijd gehouden worden. En dachten Dijkstra en Veenstra, laten we er dan maar meteen een wereldkampioenschap van maken. Het eerste WK werd gespeeld in 1994 door voornamelijk Wergeasters en de buitenleden van de plaatselijke kaatsvereniging. De opkomst was groot: 32 teams: ofwel 96 deelnemers. De kampioenen kwamen dan ook allemaal uit Wergea. Het daaropvolgende jaren groeide de belangstelling. Er Zijn heel veel dorpen waar ze nu ook Teatsen. Dit jaar spelen we al weer ons 10e WK!

Veel plezier met het spelen van TEATSEN

De F.T.B. (Friese Teatsbond)

Groepsfietstocht

“Vanuit Wijnaldum fietsen langs de historie van de Bjirmen ” 

Zaterdag 3 juni organiseert Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een groepsfietstocht van ca. 32 km. door de “Bjirmen”.

Om 13.30 uur wordt gestart vanuit de consistorie achter de kerk.

Begonnen wordt met een bezoek aan de terpenrij van Wijnaldum.Daar werd in de Tjitsmaterp in 1953 de beroemde gouden mantelspeld (fibula) gevonden.

De landelijke route voert u verder door Oud-Barradeel, langs diverse historische bezienswaardigheden, zoals Liauckema State, de mysterieuze “Hege Wier”, de Dyksputten, De Slachte, het gemaal Roptasyl en Ropta State.

Daar worden korte stops gemaakt en krijgt u achtergrondinformatie van de begeleiding.

Halverwege wordt een pauze ingelast in het Yeb Hettinga Museum.

Dit museum is gevestigd in de oude school van Firdgum.Naast de school staat een reconstructie van een zodenboerderij uit de vroeg-middeleeuwen.

In Wijnaldum is na afloop gelegenheid om terpvondsten uit eigen bodem te bewonderen.

Kosten € 7,50 Kinderen tm 14 jaar € 4,00

Dit is inclusief museumbezoek, koffie/thee en een versnapering.

Opgave verplicht via: msteegstra@ziggo.nl

Deelname is op eigen risico.

 

Terpenkuier: “in het voetspoor van koningin Hildeburh”

Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum organiseert op zaterdag 06 mei vanaf 13.00 uur een belevingskuier van ongeveer 5 km.

Op ludieke wijze, met een knipoog naar het verleden, vertelt koningin Hildeburh haar verhaal.Hoe belandde de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, (in 1953 gevonden) in de Tjitsma-terp van Wijnaldum?

Samen met haar wandelt u langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.Onderweg worden de oude terpen getoond, waar ook in de jaren 90 de archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.

Daarnaast komt op de route de geschiedenis tot leven: we beginnen met een bezoek aan de toren van de Andreaskerk, onderweg zien we een ruïne aan het water, waar stond de Eendracht, de prachtige poldermolen? Wat betekende jonkheer Johan van Goslinga voor het dorp?

Ook duiken we de geschiedenis van het prachtige voormalige tramhuis, beter bekend als “it âlde station”. Een bezoekje aan dit prachtige monument mag niet ontbreken.

Heden en verleden passeert de revue. Tijdens de kuier wordt een pauze ingelast voor een versnapering.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.

Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.

Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.

Kosten deelname € 5,00.  Kinderen € 2,50 Honden aangelijnd toegestaan.

Deelname is op eigen risico.

 

Winaam Wad Oars “En het mysterie van de Fibula”

Op vrijdag 13 januari 2017 vindt de première plaats van een nieuwe film over het dorp Wijnaldum. Een film waarin impressiebeelden afgewisseld worden met gespeelde scenes die verhalen over de Fibula. Deze film die door en voor de bewoners is gemaakt, is gerealiseerd in opdracht van de Reünie commissie van de (voormalige) E.P. de Boer school en mede gesponsord door Dorpsbelang Wijnaldum.

Deze film geeft een beeld van het leven in Wijnaldum in de periode 2015 – 2016. Beelden van wat er zoal in en om het dorp gebeurt worden afgewisseld met een fictief verhaal over de Fibula die in 1953 werd gevonden in de Tjitsmaterp bij Wijnaldum en die de aanleiding vormde voor uitgebreide opgravingen in 1991 – 1992.
De première vindt plaats in de Bijekoer, het dorpshuis van Wijnaldum en vangt aan om 8 uur. En voor de mensen die niet op vrijdag bij de première aanwezig kunnen zijn is er een tweede mogelijkheid op zondag middag, 15 januari, om half vijf.

Informatieavond over de Visvijverplannen

Onderstaande uitnodiging is door de initiatiefnemers van de visvijverplannen aan de Foarryp aan het Fuottenein gestuurd met het verzoek deze aan de bewoners van Winaam door te geven. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en een petitie, willen wij alle belangstellenden, graag uitnodigen voor een informatieavond. Deze info-avond zal plaatsvinden in Doarpshûs de Bijekoer, op 15 december. Vanaf 19.00 uur bent u welkom.

Enkele van de binnengekomen zienswijzen (Redactie Fuottenein: op de voorgenomen wijziging bestemmingsplan) hebben onze inzichten doen veranderen, wij willen, waar wij kunnen natuurlijk, hieraan tegemoet komen.

Op deze avond kunnen wij u ook een 3-D animatie tonen. Hier kunt u zien hoe de visvijvers en de bijbehorende bebouwing integreren in het landschap en de omliggende bosschages en overige bebouwingen. Dit geeft mogelijk voor een ieder een duidelijker beeld wat er nu precies staat te gebeuren. Uit de zienswijzen en de petitie komt o.a. meerdere keren naar voren dat het hele plan te grootschalig wordt geacht. Mogelijk kunnen wij daarmee dat gevoel wegnemen.

Inmiddels hebben wij vernomen, dat de gemeenteraad van Harlingen, de wijziging van het bestemmingsplan behandeld in de raadsvergadering van januari 2017. Wij hopen op veel belangstelling en een gemoedelijke avond.

Vriendelijke groet Siebe en Floris

 

Zondag 11 december schaatsen, attentie langsbrengen en kerstboom versieren

Uitnodiging Jeugdvereniging E.P. de boer
op:                                         zondag 11 decemberkerstboom
tijd:                                        14:30
locatie:                                  Buorren in Wijnaldum

Wat gaan we doen:

  • Schaatsen

Hoe cool is dat, er komt voor één dag een heuse ijsbaan in het dorp. Schaatsen hoef je NIET mee te nemen. Er zijn speciale schaatsen (in diverse maten) bij de ijsbaan aanwezig.

  • Attentie en traktatie langsbrengen bij de (alleenstaande) ouderen en zieke mensen in het dorp
  • Kerstboom versieren

Om 16:00 gaan we weer de grote kerstboom in de Buorren versieren. We verwachten je ouders daar ook, de activiteit van de jeugdvereniging is dan afgelopen. Maar je mag daarna nog gewoon blijven schaatsen hoor. Kunnen je ouders onder het genot van een hapje en een drankje even zien hoe goed je het al kan.

Mag ik een vriendje of

vriendinnetje meenemen:          ja, graag zelfs

Krijgen we wat lekkers:               natuurlijk

Krijgen we ook een verrassing: wie weet, dat is nog een verrassing

Moet je je opgeven:                     deze keer niet

Mag ik al eerder schaatsen:       ja, vanaf 11:00 is de ijsbaan in de Buorren open.  Je mag dan al met je ouders komen schaatsen en dan hopen we je om 14:30 natuurlijk weer te zien.

Zet de datum in de agenda!!

Groetjes van jeugdvereniging EP de Boer
jeugdverenigingep@hotmail.com
Tip: een lekkere afsluiter van deze gezellige dag; een patatje, snert of een broodje rookwordt eten met je ouders in het dorpshuis.