Verantwoording 2022 en werkplan 2023

Verantwoording 2022 en werkplan 2023

Doelstelling: het onder aandacht brengen van de archeologische historische en culturele aspecten van Wijnaldum en omgeving.

Werkzaamheden 2022: lezing in het Dorpshuis, georganiseerde rondleiding langs de terpenrij en door het dorp, deelnemen aan de Nationale Archeologie dag, fietsexcursie door Oud Barradeel, Boekenmarkt in het Steunpunt, Winterkuier.

Inkomsten zullen worden verkregen uit de opbrengst van de boekenmarkt, bijdrage van deelnemers aan de wandelingen en fietsexcursie. Daarnaast zullen de donateurs om een bijdrage worden gevraagd.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Ook is er ter controle een 2e penningmeester aangesteld. Het saldo zal worden gebruikt voor de activiteiten en ook voor de herinrichting ( in samenwerking met TerpEnLand) van het Steunpunt. Er is een plan in ontwikkeling om de bestaande (verouderde) vitrines te vervangen en de expositie te vernieuwen.

Activiteiten 2020: dat jaar hebben we geen enkele activiteit kunnen doen vanwege de coronapandemie.

Activiteiten 2021:

17-07-2021: meegewerkt aan het programma Simmer yn Fryslân, lancering nieuwe brochure met wandelroutes door het dorp.

30-10-2021: een boekenmarkt georganiseerd in het Steunpunt.

Activiteiten 2022:

22-04-2022: Lezing Doggerland in het dorpshuis door Marcel Niekus

14-05-2022 Strúndei door Wijnaldum: boekenmarkt

18-06-2022 Nationale Archeologiedag, allerlei activiteiten voor jong en oud

21-06-2022 Langste dag: avond terpenkuier

09-07-2022 Opening pluktuin, tevens open dag Steunpunt

23-07-2022 Terug in de tijd: open middag in het Steunpunt met korte wandeling

29-12-2022 Winter terpenkuier

Penningen:

Saldo per 01-01-2023:                                                            € 5704,00

Voorgenomen bestedingen 2023:

Materiaal uitgaven voor bovenstaande activiteiten                  € 100,00

Overig                                                                                               €   50,00

Verzekeringen                                                                                 € 285,00                                       

Excursie Fries Museum                                                                 €   65,00

Attentie 4 sleuteladressen december                                        €   40,00         

Huur consistorie 2019-2023                                                         € 125,00

Kosten Umkrant                                                                             € 150,00

Kosten Regiobank                                                                          € 114,00

Bijdrage herinrichting Steunpunt                                               € 1000,00

 

Te verwachten inkomsten:

Donateurs                                                                                     € 100,00

Opbrengst oud papier van 2022                                               €  370,00

Bijdrage 3 Terpenkuiers, bij 40 deelnemers                           € 200,00

Opbrengst boekenmarkt                                                            € 200,00

Giftenbox Steunpunt                                                                  €  70,00

Inkomsten lezing                                                                         €  25,00