Verantwoording 2023 en werkplan 2024

Verantwoording 2023 en werkplan 2024

Doelstelling: het onder aandacht brengen van de archeologische historische en culturele aspecten van Wijnaldum en omgeving.

Werkzaamheden 2023: lezing in het Dorpshuis, georganiseerde rondleiding langs de terpenrij,  deelnemen aan de Nationale Archeologie dag, Boekenmarkt in het Steunpunt, Winterkuier.

Inkomsten zullen worden verkregen uit de opbrengst van de boekenmarkt, bijdrage van deelnemers aan de wandelingen. Daarnaast zullen de donateurs om een bijdrage worden gevraagd.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Ter controle is een 2e penningmeester aangesteld. Het saldo zal worden gebruikt voor de activiteiten en ook voor de herinrichting ( in samenwerking met TerpEnLand) van het Steunpunt. Op 11 mei 2024 is de opening van de herinrichting van de Steunpunten Wijnaldum, Firdgum en Oude Bildtzijl.

Activiteiten 2023:

17-03-2023: Lezing “Een meelijwekkend volk” in het dorpshuis.

22-04-2023  Boekenmarkt

13-05-2023 Terpenkuier

17-06-2023 Nationale Archeologiedag, activiteiten voor de jeugd, o.a. workshop metaaldetector

21-06-2023 Langste dag: avond terpenkuier

08-07-2023 Opening pluktuin, tevens open dag Steunpunt

01-10-2023 Herfstfeest in de Pluktuin, tevens het Steunpunt open.

28-12-2023 Winter terpenkuier 

Penningen:

Saldo per 01-01-2024:                                                            € 5511,00

Voorgenomen bestedingen 2024:

Materiaal uitgaven voor bovenstaande activiteiten          € 100,00

Overig                                                                                        €  75,00

Verzekeringen (2 polissen)                                                     € 280,00 

Folders Terpenkuier 1000 x                                                    € 125,00                                      

Attentie 3 sleuteladressen december                                   €  45,00         

Huur consistorie 2024                                                              €  25,00

Kosten Umkrant (5 activiteiten)                                               € 125,00

Kosten Regiobank                                                                      € 170,00

Aanleg Wifi Steunpunt                                                               €  405,00

Kosten KPN  mei tm december                                                €  225,00

Totaal                                                                                           € 1575,00

Te verwachten inkomsten:

Donateurs                                                                                 € 100,00

Opbrengst oud papier van 2023                                           €  255,00

Bijdrage 3 Terpenkuiers, bij 30 deelnemers                        € 150,00

Opbrengst boekenmarkt                                                         € 250,00

Giftenbox Steunpunt                                                                € 100,00

Inkomsten lezing                                                                        €  50,00

Totaal                                                                                           €  905,00

 

Tekort:                                                                                       – € 670,00