Informatieavond over de Visvijverplannen

Onderstaande uitnodiging is door de initiatiefnemers van de visvijverplannen aan de Foarryp aan het Fuottenein gestuurd met het verzoek deze aan de bewoners van Winaam door te geven. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en een petitie, willen wij alle belangstellenden, graag uitnodigen voor een informatieavond. Deze info-avond zal plaatsvinden in Doarpshûs de Bijekoer, op 15 december. Vanaf 19.00 uur bent u welkom.

Enkele van de binnengekomen zienswijzen (Redactie Fuottenein: op de voorgenomen wijziging bestemmingsplan) hebben onze inzichten doen veranderen, wij willen, waar wij kunnen natuurlijk, hieraan tegemoet komen.

Op deze avond kunnen wij u ook een 3-D animatie tonen. Hier kunt u zien hoe de visvijvers en de bijbehorende bebouwing integreren in het landschap en de omliggende bosschages en overige bebouwingen. Dit geeft mogelijk voor een ieder een duidelijker beeld wat er nu precies staat te gebeuren. Uit de zienswijzen en de petitie komt o.a. meerdere keren naar voren dat het hele plan te grootschalig wordt geacht. Mogelijk kunnen wij daarmee dat gevoel wegnemen.

Inmiddels hebben wij vernomen, dat de gemeenteraad van Harlingen, de wijziging van het bestemmingsplan behandeld in de raadsvergadering van januari 2017. Wij hopen op veel belangstelling en een gemoedelijke avond.

Vriendelijke groet Siebe en Floris