O.B.S. Middelstein

Sinds januari 2018 zijn we gefuseerd met stichting Odyssee. We hebben met elkaar duidelijke uitgangspunten die we graag met jullie willen delen.
Wie zijn wij?
Middelstein is een van de 14 scholen van Odyssee. De Odysseescholen hebben gezamenlijke uitgangspunten:
Open voor iedereen Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs.
Oog voor verschillen Elke leerling is anders. Met onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk spelen we zo goed mogelijk in op deze verschillen. Dat doen we in samenspraak met de ouders en andere betrokkenen bij de school.
Kleurrijk en positief We hebben een positieve uitstraling en profiel, passend bij de doelgroep, de wijk en het team.

Zijn jullie nieuwsgierig hoe we werken, hoe de kinderen leren? Neem dan gerust contact met ons op, 0515 416066