Oudheidkundige Vereniging Barradeel

Oudheidkundige Vereniging Barradeel

Opgericht op 15 december 1983.

De vereniging stelt zich volgens de statuten ten doel de geschiedenis van de voormalige gemeente Barradeel te onderzoeken, te achterhalen, te verzamelen en te bewaren, bekend te maken en te verspreiden. In samenhang met het voorafgaande wil de vereniging ook initiatieven ontplooien die het culturele, sociale en het economische leven in onze streek zullen verrijken.

De vereniging vergadert zo veel mogelijk bij toerbeurt in alle dorpen van de voormalige gemeente Barradeel.

Naast bijdragen van eigen leden worden ook lezingen door deskundigen op het gebied van geschiedenis en archeologie gehouden.

De kosten van het lidmaatschap bedragen 15,– euro per jaar.

Mocht u interesse hebben in het werk van onze vereniging dan kunt u zich wenden tot de volgende bestuursleden:

Voorzitter:
Dhr. J. Vonk
Tel. 0517 – 591505

Secretaris:
Dhr. G. Bouma
Tel. 0519-241409

Penningmeester:
Dhr. K.E. Andringa, tel. 0518 – 471882

Bestuursleden:
Dhr. Th. Kuurstra, tel. 0517 – 591224
Dhr. A. Boonstra, tel. 0517 – 392881
Dhr. S. Zijlstra, tel. 0517 – 592508
Dhr. W. Leistra, tel. 0518 – 481630