resultaten enquete Dorpsvisie

Verslag presentatie resultaten enquete Dorpsvisie
Plaats De Bijenkoer, 25 oktober, 20.00 tot 22.00 uur
Vereniging Dorpsbelang heeft dit voorjaar besloten een nieuwe Dorpsvisie te schrijven. Onderdeel van deze Dorpsvisie was een enquete die afgelopen zomer gehouden is in Wijnaldum. De cijfermatige uitkomsten van deze enquete zijn inmiddels bekend en het bestuur van Dorpsbelang heeft hier een eerste en voorlopige interpretatie aan gegeven.
Aangezien het bestuur van Dorpsbelang ook niet “de wijsheid in pacht heeft” wil het bestuur de uitkomsten van de enquete en de eerste interpretatie van die uitkomsten voorleggen aan inwoners van Wijnaldum om te horen of zij de cijfers anders interpreteren en of zij aanvullingen hebben op deze interpretatie. Lees hier het hele verslag.

Bekijk hier de uitslag van de enquete