IJsvereniging “Ysmahorn”

Opgericht op 8 januari 1930. Gevestigd te Wijnaldum.

Het doel van de vereniging is:
De ijssport te beoefenen, te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het openstellen van de ijsbaan;
b. het organiseren van schaatswedstrijden, zowel voor dames als voor heren;
c. het organiseren van jeugdwedstrijden, zowel voor jongens als voor meisjes;
d. het houden van een algemene vergadering in de laatste helft van november of begin december.

Onze vereniging kent drie soorten lidmaatschappen:
het individuele lidmaatschap voor hen die 14 jaar of ouder zijn (per 1 december van het winterseizoen);
het groepslidmaatschap voor gehuwden;
het erelidmaatschap (wordt door de vereniging uitgereikt).
De contributie voor leden bedraagt 5 euro per gezin en kan op voorstel van het bestuur op de algemene ledenvergadering worden verhoogd of verlaagd. (Kinderen van leden hebben tot 14 jaar vrije toegang).
Elk lid heeft, wanneer de toestand van het ijs dit toelaat, vrije toegang tot alle evenementen, tenzij het bestuur anders beslist.
(Voor alle voorkomende ongevallen op de ijsbaan kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld).

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
K. v.d. Zee
Tel. 0623657683

Secretaris:
B. Hauser
Tel. 391493

Penningmeester:
H. Schuiling
Tel. 591919

Bestuurslid:
M. Hooghiemster
Tel. 06 53189663

Bestuurslid:
J. Stienstra
Tel. 851299