Categoriearchief: Archief

Selecteer een onderwerp in de onderstaande lijst en kies vervolgens het artikel dat u wilt lezen.

De Terp

De Terp: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen.

DE TERP.   (bron: www.oudtzummarum.nl) BEGIN EN EINDPUNT: Vanaf de openbare lagere school tot waar deze weg uitkomt op de Oude Laan. ONTSTAAN DER BENAMING: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen. VOORSTEL: De Terp.

 • Hinkelen en tippelen op de Terp
  Hinkelen en tippelen op de Terp
 • Zicht op de Terp
  Zicht op de Terp

Informatieavond over de Visvijverplannen

Onderstaande uitnodiging is door de initiatiefnemers van de visvijverplannen aan de Foarryp aan het Fuottenein gestuurd met het verzoek deze aan de bewoners van Winaam door te geven. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en een petitie, willen wij alle belangstellenden, graag uitnodigen voor een informatieavond. Deze info-avond zal plaatsvinden in Doarpshûs de Bijekoer, op 15 december. Vanaf 19.00 uur bent u welkom.

Enkele van de binnengekomen zienswijzen (Redactie Fuottenein: op de voorgenomen wijziging bestemmingsplan) hebben onze inzichten doen veranderen, wij willen, waar wij kunnen natuurlijk, hieraan tegemoet komen.

Op deze avond kunnen wij u ook een 3-D animatie tonen. Hier kunt u zien hoe de visvijvers en de bijbehorende bebouwing integreren in het landschap en de omliggende bosschages en overige bebouwingen. Dit geeft mogelijk voor een ieder een duidelijker beeld wat er nu precies staat te gebeuren. Uit de zienswijzen en de petitie komt o.a. meerdere keren naar voren dat het hele plan te grootschalig wordt geacht. Mogelijk kunnen wij daarmee dat gevoel wegnemen.

Inmiddels hebben wij vernomen, dat de gemeenteraad van Harlingen, de wijziging van het bestemmingsplan behandeld in de raadsvergadering van januari 2017. Wij hopen op veel belangstelling en een gemoedelijke avond.

Vriendelijke groet Siebe en Floris

 

Wijnaldumer Winter Terpenkuier met meesterverteller Douwe Kootstra.

Donderdagmiddag 29 december organiseert de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een winter terpenkuier.

terpenkuierGewandeld wordt langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.De route volgt het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting.Onderweg komt u langs de oude terpen, waar ook in de jaren 90 de archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in een van deze terpen gevonden.In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de mannelijke tegenhanger van de fibula.Het is het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was.

Na 3 km, op de terugweg, wordt een stop gemaakt bij een authentieke “stjelp” aan de Foarryp.In de schuur is voldoende tijd om te rusten en op te warmen, onder het genot van een heerlijke kop snert en een lekker glas glühwein.

Hier luistert u ondertussen naar een sfeervol verhaal, verteld door meesterverteller Douwe Kootstra.

Na dit alles keert u via de Foarryp terug naar het dorp.

Ondertussen zal de schemering zijn ingevallen.We adviseren u een kleine zaklamp en/of lichtgevend vestje mee te brengen.

Deelname is op eigen risico.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.

Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)

Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.

Aanvang: 14.45 uur.

Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan.

Opgave verplicht: 0517-591367, 0517-591416, 06-53456537.

Hearewâltsje

Vroeger stonden er op dit streekje 4 woningen. Door samenvoeging van 2 huizen, bestaat het Hearewaltsje tegenwoordig uit 3 woningen.

In het boek: Wijnaldum – Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl , geschreven door Abe de Vries, staat het als volgt beschreven:

Het dorp was één en al bedrijvigheid.Twee haventjes staken in de dorpskom, een bij het Hearewâltsje en een langs de huidige Knikkersteech, waar de snikschippers hun ladingen losten en allerlei goederen weer meenamen. Een snikje was een grote praam met een zeil.

Op de site van www. oudtzummarum.nl staat geschreven:

Begin en eindpunt: Toegangsweg naar het sportterrein.

Ontstaan van benaming: De eenvoudige woningen stonden naast de in gebruik zijnde haven. Daar de toestand van de haven wel eens iets te wensen overliet en het water een onwelriekende geur verspreide, werd aan dit streekje woningen de spotnaam “Heerewaltje”gegeven.

 

 

Harnewei

De Harnewei:

Achter de aan deze weg staande woningen liggen de zogenaamde ‘Wijnaldumer harnen’, die bekend waren om de lage ligging. ’s Winters stonden deze landerijen in de regel onder water en werden voor de schaatssport gebruikt. In de tijd dat de Waterschappen de waterstand nog niet goed konden regelen.

 • Harnewei met zicht op de kerk
  Harnewei met zicht op de kerk
 • Kaatsveld en huis Rutten
  Kaatsveld en huis Rutten
 • Harnewei
  Harnewei
 • Harnewei
  Harnewei

Buorren

De Buorren: De kom van het dorp werd als ‘de Buorren’ aangeduid (de Buorren of de Buurt).

Buorren – kom fan it doarp.

– In de tijd dat de straten nog niet waren verhard deponeerde de schoenmaker zijn pekafval gewoon op de weg.

Buorren, vanaf het Hearewâltsje tot de Readyk werd daarom wel de pikbuurt genoemd. Het stukje weiland, west van de Pikbuurt heette De Helling, misschien vanwege de ligging vlakbei het haventje.

(Bron: Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl, van Abe de Vries, blz. 65).

 

 

 • Buorren 1973
  Buorren 1973
 • Zicht op Buorren 1 vanaf het schoolplein
  Zicht op Buorren 1 vanaf het schoolplein
 • Spelende kinderen op het schoolplein Buorren 10
  Spelende kinderen op het schoolplein Buorren 10
 • Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren
  Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren
 • Buorren rond 1956
  Buorren rond 1956
 • Buorren rode huisjes
  Buorren rode huisjes
 • Buorren Pineut
  Buorren Pineut
 • Buorren oude pastorie
  Buorren oude pastorie
 • Buorren met Pineut
  Buorren met Pineut
 • Kerk en Vivo
  Kerk en Vivo

 

 

6 november Fibula knutselmiddag

Zondagmiddag 6 november is er in dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum een Fibula-knutselmiddag. Dit is van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Gratis toegang

Zondagmiddag 6 november is er in dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum een Fibula-knutselmiddag. Dit is van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Fibula is een ander woord voor mantelspeld, en deze werd gebruikt om je mantel (jas) dicht te kunnen spelden. De mantelspeld van Wijnaldum is heel oud en heel bijzonder. Het is een koninklijk sieraad, gemaakt van goud en zilver en zijn er allemaal edelstenen in verwerkt. Er zijn prachtige figuren in te zien. Lees verder

Winaam: the movie

Winaam: The movie
We hebben de filmploeg op vele plekken gezien afgelopen jaar en inmiddels zijn alle filmopnames en scenes klaar en in grote lijnen gemonteerd. Afgelopen week hebben ze hiervan een preview gehad en ondanks dat dit de ruwe versie was is er anderhalf uur met plezier en uiteraard een kritische blik naar gekeken. De film geeft een mooi beeld van Winaam anno 2016, met daarin verweven een verhaallijn die betrekking heeft op ons dorp.
Ze gaan dan nu de laatste fase in, namelijk de eindmontage. Dit is ook nog een hele klus.
De filmploeg, Arend, Titia, Rop, Pia en Astrid, hoopt de film eind van dit jaar of begin volgend jaar aan jullie te kunnen laten zien.