Vrouwen van nu

Aangesloten bij de Wereldbond van Plattelandsvrouwen, ACWW.
Afdeling Barradeel:
Secretaresse: Mevr. M. Schuiling – Van Delden, tel. 0518-471395

Doelstelling van de bond:
Door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.
De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek.

Er worden per winterseizoen 8 maandelijkse bijeenkomsten gehouden van september tot mei.

Cursussen worden gegeven, daar waar er behoefte aan bestaat.Te denken valt aan bijv. quilten, kantklossen en diverse andere technieken.

Verder zijn er verschillende interessegroepen, zoals een lees-, tuin-, fiets-, reis- en handwerkgroep. Maar er zijn volop andere mogelijkheden: beeldhouwen, pottenbakken, (digitale) fotografie, film, musea, muziek, filosofie, meditatie, enz., enz.

Tevens zijn er provinciaal diverse activiteiten, o.a. Nordic walking-estafette en buitenschilderdagen.

De contributie bedraagt per jaar 43,55 euro

Contactpersonen voor Wijnaldum:

  • Mevr. A. Bruining, tel. 591838
  • Mevr. R. Lobenstein, tel. 591212