Ophaalschema oud papier

Ophaalschema oud papier 2023 iedere eerste zaterdag van de maand.

MAAND VERENIGING RIJDER
Januari Ysmahorn De Boer
Februari Dorpsbelang                                Buren
Maart Koor Jukema
April Keatsebal Bergmans
Mei Kaart/Biljartclub De Boer
Juni Dorpsbelang Buren
Juli Jeu de Boules Jukema
September Jeugdvereniging Bergmans
Oktober Ouderensoos Bruining
November Archeologisch steunpunt  Buren
December Ysmahorn Bruining

Alle maanden, met uitzondering van de maand augustus, halen de verenigingen van Winaam bij toerbeurt het oud papier bij u op.Wij zijn hier super blij mee, want met de opbrengst wordt de kas van de vereniging gespekt.

Voor de aanlevering van het oud papier is het voor iedereen fijn als dit op de juiste manier wordt aangeleverd. Hieronder nog even de spelregels:

  • Oud papier gebundeld in handzame pakken aanbieden
  • Lege dozen graag klein snijden en samen binden of vullen met oud papier
  • Geen plastic bij het oud papier
  • Oud papier bij ophaalroute neerzetten
  • De grote kieper kan niet rijden in de kleine straten en/of het keren wordt lastig. Voor deze straten graag het oud papier op de volgende plaatsen verzamelen:                      
  • van der Molenstrjitte op de Alde Laene of op de Readyk
  • Jelle van Dijkstrjitte op de Alde Laene
  • Harnewei op de hoek Buorren-Harnewei zetten
  • Fiskerspead op de hoek Fiskerspaed-Utergerzen zetten
  • Alles wat niet “netjes” aangeleverd wordt laten we staan

 

Als iedereen zich aan de spelregels houdt, wordt iedereen een beetje blij.

Heb je een keer zin en tijd om mee te helpen, meld je dan aan bij de vereniging die aan de beurt is voor het ophalen.

Natuurlijk mag je het oud papier ook zelf wegbrengen naar de papier container van Winaam. Deze staat bij Aede en Karin op de Winamerdyk 3.

Met vriendelijke groet en dank, namens alle verenigingen van Winaam.