Ophaalschema oud papier

Ophaalschema oud papier 2024 iedere eerste zaterdag van de maand.

MAAND                             Vereniging                            Rijder    

Januari

Jeu de Boules

Bruning

Februari

 Keatsebal

De Boer

Maart

Kaart/Biljart club

Jukema

April

Archeologisch steunpunt

Bergmans

Mei

Koor

De Boer

Juni

Ouderensoos

Buren

Juli

Kaart/Biljart club

Jukema

September

Jeugdvereniging

De Boer

Oktober

Dorpsbelang

Bergmans

November

IJsmahorn

Buren

December

Keatsebal

Bruning

   

Alle maanden, met uitzondering van de maand augustus, halen de verenigingen van Winaam bij toerbeurt het oud papier bij u op. Wij zijn hier super blij mee, want met de opbrengst wordt de kas van de vereniging gespekt.

Voor de aanlevering van het oud papier is het voor iedereen fijn als dit op de juiste manier wordt aangeleverd. Hieronder nog even de spelregels:

  • Oud papier gebundeld in handzame pakken aanbieden
  • Lege dozen graag klein snijden en samen binden of vullen met oud papier
  • Geen plastic bij het oud papier
  • Oud papier bij ophaalroute neerzetten
  • De grote kieper kan niet rijden in de kleine straten en/of het keren wordt lastig. Voor deze straten graag het oud papier op de volgende plaatsen verzamelen:                      
  • van der Molenstrjitte op de Alde Laene of op de Readyk
  • Jelle van Dijkstrjitte op de Alde Laene
  • Harnewei op de hoek Buorren-Harnewei zetten
  • Fiskerspead op de hoek Fiskerspaed-Utergerzen zetten
  • Alles wat niet “netjes” aangeleverd wordt laten we staan

Als iedereen zich aan de spelregels houdt, wordt iedereen een beetje blij.

Heb je een keer zin en tijd om mee te helpen, meld je dan aan bij de vereniging die aan de beurt is voor het ophalen.

Natuurlijk mag je het oud papier ook zelf wegbrengen naar de papier container van Winaam. Deze staat bij Aede en Karin op de Winamerdyk 3.

Met vriendelijke groet en dank, namens alle verenigingen van Winaam.