Bestellen van de film Winaam Was Oars. ‘En het mysterie van de Fibula’.

Op vrijdag 13 januari 2017 was de première van deze film.  Een film voor en door de inwoners van Winaam.

Korte inleiding: In september 2014, tijdens de reünie van de E.P. de Boerschool, werden oude dorpsfilms vertoond. Dit was een groot succes. Dit bracht Pia Jellema, die deel uitmaakte van de reüniecommissie op het idee, om van het overgebleven geld van de reünie, een nieuwe film van ons mooie dorp Winaam anno 2016 te maken.

Ze vond vier andere enthousiaste mensen in het dorp om dit plan te verwezenlijken. 

De film is tot stand gekomen door financiële steun van de reüniecommissie en dorpsbelang.

Het is een film die het beeld laat zien wat er zoal in een jaar in het dorp gebeurt. Met daarin verweven een verhaal ‘over het mysterie van de fibula’.

Arend Leutscher heeft het verhaal geschreven, gefilmd en gemonteerd. Rop Pronk hielp mee met geluid, Pia Jellema en Astrid van Galen assisteerden de beide heren en Titia van Dijk ondersteunde het geheel met hand en span diensten.

De film duurt 123 minuten.

De dvd is voor  € 10,00 na te bestellen bij:                astridvangalen64@gmail.com