Bejaardensoos wijnaldum

In de maanden oktober t/m april wordt iedere donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur
in het dorpshuis “De Bijenkoer” de Bejaardensoos gehouden, waar u kunt kaarten, sjoelen, dobbelen, enz.
Voor deze gezellige middag kunt u zich opgeven bij:

Voorzitter:
Dhr. W. Lobensteyn Tel. 591212

Penningmeester:
Dhr. J. Kuperus Tel. 591354

Secretaris:
Mevr. E. Rutten, tel. 591741