Begrafenis- en crematievereniging

 

Begrafenis- en crematievereniging “De laatste eer”

De vereniging is opgericht op 15 september 1909 en gevestigd te Wijnaldum.

Het doel van de vereniging is:

 • het verlenen van onderlinge hulp op het gebied van de uitvaart;
 • een overledene op waardige wijze naar de laatste rustplaats brengen;
 • voorkomen dat de verzorging van het stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
 • het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van de uitvaart;
 • het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen.

Als leden worden beschouwd:

 • hoofden van gezinnen waarbij echtgenotes en kinderen beneden 18 jaar inbegrepen;
 • in – of uitwonende kinderen boven 18 jaar;
 • alleenstaanden.

De contributie en het vergoedingspakket worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene ledenvergadering.

Samenstelling van het bestuur:

 • Voorzitter:
  Dhr. J. Bergmans
  Tel. 06-22916161
 • Secretaris:
  Mevr. F. Buren
  Tel. 06-38750602
 • Penningmeester:
  Dhr. W. Bruining                                                                                                                                    Tel. 06-51259466
 • 2e Penningmeester:
  Mw. A. de Boer-Nauta
  Tel. 06-12025910
 • Bestuurslid:
  Mevr. G.T. Postma
  Tel. 06-24125539
 • Bode:
  Mevr. J. Reen Wind
  Bij omstandigheden bereikbaar op tel. 06-25211493

Mailadres: dlewijnaldum@gmail.com

Website: www.uitvaartvereniging-wijnaldum.nl