Home

KUNST in de Fietstunnel

De voorbereidingen voor de fietstunnel tussen Midlum en Wijnaldum is inmiddels begonnen. Als alles volgens plan verloopt kunnen we in april 2021 gebruik maken van deze fietstunnel. Een aanwinst door de snelle verbinding tussen beide dorpen en een mooie wandel- en fietsroute door deze weidse omgeving. De grondslag voor deze tunnel was het sluiten van de E.P. de Boerschool in Wijnaldum en dat er gelegenheid voor de kinderen zou komen om veilig naar de school in Midlum te kunnen fietsen.

Voor de fietstunnel is er ook ruimte gereserveerd voor kunst.                                                   In overleg met de gemeente Harlingen en een bestuurslid van dorpsbelang Midlum en Wijnaldum hebben we een kunstwerk gekozen wat de verbinding tussen de gemeente Harlingen , Midlum en Wijnaldum vertegenwoordigt.                                                                        Het gaat om het volksgezegde:                                                                                                                 De Winamer Katten                                                                                                                                   Jeie de Mullumer  Ratten                                                                                                                    Troch de Harnser kloksgatten

Het idee(hier kan van worden afgeweken) is om één kant van de tunnel bovenstaande volksrijm te plaatsen en een los informatiebord met de uitleg waar deze rijm vandaan komt.Aan de andere zijde van de tunnel willen we van Cortenstaal de uitgebeelde versie van de volksrijm plaatsen. Waarin ratten, katten en kloksgatten duidelijk herkenbaar zijn.We willen daarom een oproep plaatsen om creatievelingen, kunstenaars uit beide dorpen uit te nodigen om hun ideeën op papier te schetsen hoe dit kunstwerk eruit komt te zien. De schets moet voldoen aan boven genoemde eisen.

De ideeën, tekeningen graag voor 20 oktober inleveren bij één van beide contactpersonen. In het eerst volgende overleg met de gemeente in oktober kiezen we de schets waar we mee door willen gaan.Voor vragen of informatie kunt u terecht bij één van de contactpersonen voor de creatieve kunst in de fietstunnel:

Dorpsbelang Winaam:                                             Dorpsbelang Midlum:                                      Astrid van Galen                                                        Gineke Tot                                                      Buorren 30                                                                Zuiderhaven 42, Harlingen                                   06-33142515                                                             06-23401422

__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

Verkoopexpositie.

Harm Kasma heeftt zeven schitterende dorpsgezichten geschilderd. Het betreft alle
dorpen van de voormalige gemeente Barradeel.
Harm stelt de opbrengst van de verkoop van deze schilderijen ter beschikking aan de Stichting Yeb Hettingaskoalle

Datum              : 12 september t/m 29 november                                                                                      Locatie             : Yeb Hettinga skoalle, Camstrawei 18 Firdgum

Voor meer informatie. Klik hier

____________________________________________________________________________________

De spreekuren op dinsdag in Wijnaldum gaan niet door.

Telefonisch is het Gebiedsteam bereikbaar op het algemene nummer 140517 keuze 2.

Woont u in Wijnaldum of omgeving en heeft u vragen over (thuis)zorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding of hulpmiddelen? U kunt dan bij Sylvia Vrouwenvelder terecht voor uw vragen over thuiszorg in de gemeente Harlingen.
Wijkverpleegkundige Sylvia Vrouwenvelder is (dus al vanaf 18 februari) in de even weken aanwezig in Dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum. De inloop is van 15.00 uur tot 16.30 uur. uur. Schroom niet, kom langs en stel uw vragen!
Op hetzelfde tijdstip zijn het Gebiedsteam, het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Harlingen en de wijkagent van Wijnaldum aanwezig.

Voor het KCC en de wijkverpleegkundige van Palet gaat het hier om een proef van 3 maanden. Als er voldoende belangstellig vanuit de bevolking is, kan het spreekuur worden verlengd tot een langere periode.          

___________________________________________________________________________________________________________

 • 2020 jaar van de kat
  2020 jaar van de kat
 • Informatie over het landschap
  Informatie over het landschap
  In de terpentoer hangen informatieborden.
 • Gebiedsteam Harlingen
  Gebiedsteam Harlingen
  Vanaf dinsdag 7 januari zit het gebiedsteam om de 2 weken op dinsdag van 15.00-16.30 uur in De Bijekoer. Voor al uw vragen over WMO voorzieningen, jeugd- en opvoedvragen, participatie en werk en uitkeringen. Schroom niet. Heb je vragen? Loop gewoon even binnen.
 • Reuring door kleuring
  Reuring door kleuring
  Deze projecten werden mede mogelijk gemaakt door giften van de Provincie Fryslan en stichting de Riedpolder
 • Terpentoer
  Terpentoer
  Vanaf de Terpentoer heeft u een mooi overzicht over het terpenlandschap
 • Waterpunt
  Waterpunt
  Nu ook in Wijnaldum, een drinkwatertappunt voor de wandelaars en fietser, maar ook voor de Winamers zelf natuurlijk. Een mooi initiatief van Dorpsbelang Wijnaldum!
 • Verkoop van snacks
  Verkoop van snacks
  Vanaf zaterdag 2 november staan de patatbakkers weer elke zaterdag voor u klaar.
 • Het oud papier wordt elke eerste zaterdag van de maand opgehaald