Home

Volg hier de werkzaamheden via de webcam

De komende maanden (zolang de Winamerdyk afgesloten is), moeten de  vuilnisbakken al op woensdagavond bij de weg gezet worden .Omrin heeft de ophaaltijden aangepast, omdat de Winamerdyk eruit ligt.

Beste bewoners van Wijnaldum                                                                                               Op10 januari begint aannemer Oosterhof Holman met het vervangen van de brug Reatille op de Winamerdyk. Ook gaan we de Winamerdyk opknappen. 

Werkzaamheden Reatille

De werkzaamheden aan de brug gaan gewoon door volgens planning. We gaan er nu van uit dat de werkzaamheden halverwege maart klaar zijn. Komende week wordt de noodbrug voor fietsers en voetgangers geplaatst.

De hulpdiensten en Omrin zijn inmiddels geïnformeerd en ook het zout strooien is geregeld. 

Vertraging door bezwaren

Wanneer de Winamerdyk opnieuw wordt ingericht is nu nog niet bekend. We hebben zes bezwaren ontvangen tegen de bomenkap en dit zorgt voor vertraging. Waarschijnlijk worden de bezwaarmakers tegen de bomenkap eind januari gehoord bij de bezwarencommissie. Rond begin maart hopen we dat de bezwaarcommissie een oordeel heeft gegeven en dat de het college dit advies overneemt. Vanaf maart beginnen de eerste vogels te nestelen en dan is het verboden de bomen te kappen. 

Duurzaam inrichten Winamerdyk

Gemeente Harlingen streeft er naar om de Winamerdyk in één keer op een duurzame en veilige manier inrichten. Daarom was het plan om aan beide zijden grasbetonstenen aan te brengen om ervoor te zorgen dat grotere voertuigen kunnen uitwijken. Dus ook aan de zijde van de bomen zijn grasbetonstenen gepland. De nieuwe bomen worden dan lager in de wal gepland. Zolang de huidige bomen blijven staan, kan dit niet worden uitgevoerd.

Drempels

Om de gemiddelde snelheid te verlagen hebben we drempels op de Winamerdyk gepland. Ook hier zijn bezwaren tegen gekomen. Waarom is er voor drempels gekozen? Drempels zijn namelijk op een weg met een breedte van 4,15 m en een relatief lage verkeersintensiteit de beste manier om de snelheid te verlagen. Uit een veiligheidsscan komt naar voren, dat de Winamerdyk binnen de bebouwde kom in de top staat als meest onveilige wegen in de gemeente Harlingen. 

Dit heeft drie redenen:

-1- De maatgevende snelheid is 55 km/uur, terwijl 30 km/uur is toegestaan. Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd en dat willen we ook zo houden. Bij een ongeluk met een snelheid van 30 km/uur is het aantal ziekenhuisopnames 90% minder dan bij een snelheid van 50 km/uur. Bij een lage snelheid is de remweg korter en is er meer tijd om te reageren op het verkeer.

-2- De Winamerdyk is maar ca 4,15 breed. Nieuwe wegen hebben een minimale breedte van 5,80 m. Vroeger was 4,15 meter breed genoeg, maar op een gegeven moment kan de weg niet meer meegroeien met het moderne verkeer. Dit speelt niet alleen in Wijnaldum, maar op heel veel buitenwegen in het binnen- en buitenland. De laatste tientallen jaren zijn de trekkers en auto’s langzaam maar zeker breder en comfortabeler geworden. Om deze reden hebben we gekozen om aan beide zijden grasbeton tegels aan te brengen. Hierdoor wordt de ‘weg’ met ongeveer 1,20 meter verbreed.

-3- Het massaverschil tussen een fietser/voetganger of een vrachtwagencombinatie of een trekker met of zonder een mestwagen/ploeg/maaibalk etc. Een fietser of voetganger weegt ca. 0,1 ton en een vrachtwagencombinatie weegt al snel meer dan 10 ton of meer. Bij een wegbreedte van 4,15 blijft er voor een fietser/voetganger niet veel ruimte over op de Winamerdyk. 

Hoe nu verder?

We nodigen u begin volgend jaar uit om over de Winamerdyk mee te praten. Onze insteek blijft om de Winamerdyk in één keer veilig en duurzaam in te richten. En natuurlijk hopen we ook dat we hier samen met de bewoners iets mooi van kunnen maken.

Met vriendelijke groet,Minne Schiphof 

________________________________________________________________________________

Inloopspreekuur Gebiedsteam Wijnaldum voorlopig niet in het Dorpshuis.

___________________________________________________________________________________________________________

 • Informatie over het landschap
  Informatie over het landschap
  In de terpentoer hangen informatieborden.
 • Gebiedsteam Harlingen
  Gebiedsteam Harlingen
  Inloopspreekuur Wijnaldum gaat 5 oktober 2021 weer van start! Eindelijk is het dan zover. We mogen weer starten met het inloopspreekuur in Wijnaldum. Vanaf dinsdag 5 oktober zijn wij weer twee wekelijks (in de even weken) van 15.00 tot 16.30 in de Bijekoer aanwezig.
 • Reuring door kleuring
  Reuring door kleuring
  Deze projecten werden mede mogelijk gemaakt door giften van de Provincie Fryslan en stichting de Riedpolder
 • Terpentoer
  Terpentoer
  Vanaf de Terpentoer heeft u een mooi overzicht over het terpenlandschap
 • Waterpunt
  Waterpunt
  Nu ook in Wijnaldum, een drinkwatertappunt voor de wandelaars en fietser, maar ook voor de Winamers zelf natuurlijk. Een mooi initiatief van Dorpsbelang Wijnaldum!
 • Verkoop van snacks
  Verkoop van snacks
  Op zaterdag is de snackbar in de Bijekoer geopend van 17.00 uur tot 19.30 uur
 • Het oud papier wordt elke eerste zaterdag van de maand opgehaald, het ophaalschema staat op de website.