Reuring door kleuring

MEER REURING DOOR KLEURING

Wijnaldum ligt met haar bijna 500 inwoners midden in het terpengebied tussen Harlingen en Franeker. Hier werd (in 1953) de gouden Fibula gevonden. Vroeger was Wijnaldum een havenplaats met alle bedrijvigheid en reuring die daar bij hoorde. Als dorpsbelang Wijnaldum willen we weer meer reuring zien terug te krijgen. Reuring door bezoekers, mensen uit de wijde omgeving, hier naar toe te trekken. Want meer bezoekers betekent meer kans op kleinschalige bedrijvigheid.

Het archeologisch steunpunt trekt door de vondst van de Fibula veel bezoekers. Meer bezoekers betekent meer kans op kleinschalige bedrijvigheid. In het dorp werken we hier met z’n allen aan om dit verder gestalte te geven. Onder andere door het realiseren van een bijzonder vormgegeven uitkijktoren bij de terpen (onderdeel van het project Terpen en Wierdenland zie de website terpen wierdenland een verhaal in ontwikkeling) en door Wijnaldum verder te ontwikkelen als knooppunt van fiets- en wandelroutes, zoals het Waddenwandelen en de fiets-11-steden-route. Het pad langs de Sexbierumervaart is onderdeel van een ATB-route en wordt ook gebruikt door ruiters. Vanuit Getswerdersyl is er aansluiting met de Slachte. Het project ‘meer reuring door kleuring’ draagt bij om deze routes aantrekkelijker te maken : waterpomp Join the Pipe, kleurrijke bloemenmengsels, bloembakken aan de lantaarnpalen en graffiti op de kastjes van de NUTS-bedrijven. En wat voor bezoekers geldt, geldt natuurlijk ook voor de bewoners zelf. Met deze ideeën wordt Wijnaldum een aantrekkelijker plaats om te wonen.