Kaart- en Biljartvereniging

Kaart- en Biljartvereniging “Jacob Tolsma” Wijnaldum is opgericht in maart van het jaar 1915 te Wijnaldum.

“Jacob Tolsma” organiseert in het dorpshuis De Bijekoer diverse wedstrijden voor € 5,00 contributie per jaar bent al U lid en geen inleggeld meer bij de wedstrijden.
Biljartwedstrijden met waardebonnen als prijzen (geen inleg)
3e klasse vanaf gemiddelde 0,7, berekend over 30 beurten
2e klasse vanaf gemiddelde 1,0, berekend over 30 beurten
1e klasse vanaf gemiddelde 1,5, berekend over 30 beurten
aanvang wedstrijden op een vrijdagvond om 19.00 uur
of op een zaterdagmiddag 16.00 uur
4x schutjas- wedstrijden (geen inleg) vleesprijzen t.w.v. + € 100,00
op een vrijdagavond, aanvang 19.30 uur(met een verloting)
4x klaverjas- wedstrijden (geen inleg) vleesprijzen t.w.v. + € 100,00
op een zaterdagmiddag, aanvang 16.00 uur
(met een verloting)

Al deze wedstrijden worden gehouden in de periode van:
september tot maart.

WILT U LID WORDEN?

Meldt U zich dan aan bij:
Voorzitter: Andreas Zijlstra, Fiskerbuorren 7 , tel. 06-51129150
Penningmeester: Natasja Tiedema
Secretaris: Albert v/d. Zee, W. Kroezestrjitte 2 Sexbierum, tel. 06-15646027
Bestuurslid: Pieter W. den Hollander, Alde Leane 9, tel. 06-41657913
Bestuurslid: Klaas van der Zee  tel. 06-23657683
Bestuurslid: René Tiedema tel. 0651291963

Foarryp 21, tel. 591298
Website:www.kbvjacobtolsma.nl