Multifunctionele ruimte

Het ontwerp

  • Bij het ontwerp van het plan wordt gestreefd naar een vloeiende inbedding van de voorziening in de bestaande omgeving. De walkant van de aangrenzende sloot zal een ecologische begroeiing krijgen waarbij er een natuurlijke overgang ontstaat tussen sloot en voorzieningen terrein. Hierbij op de lange zijde tegenover het bos terrein blijft ook een vrij uitzicht over de aangrenzende akkerlanden gehandhaafd.
  • Op het terrein zal naast en tussen de ijsbaan-voorziening groen worden aangeplant waardoor het schaatsen als het ware tussen het groen door loopt en wordt voorkomen dat er een dominante beton of asfalt voorziening het zicht bepaalt.
  • Het ontwerp biedt ook ruimte voor openlucht uitvoeringen van toneel en muziek. Hiervoor zullen gezelschappen worden benaderd, zoals; de Peergroup, Tryater, etc.
  • Er is een trim traject langs het pad dat langs de rand van het terrein loopt. Dit pad is verbonden met het naastgelegen bosje en met het schelpenpad dat verder de landerijen in leid en waarover bestaande wandelroutes lopen.
  • Er is een fitness terrein in een herkenbare stijl die ook elders te zien is in de gemeente Harlingen.