Blomstrjitte

Blomstrjitte

BLOEMSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het beginpunt van de Buorren 20 M. in Zuidelijke richting, daarna 50 M. in Oostelijke richting.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Tweeërlei mening:
a. De eenvoudige zeer dicht op elkaar staande woningen, die in deze straat stonden, muntten uit door properheid en hun enige luxe bestond uit het houden van einige kamerplanten, welke keurig bloeiend voor de ramenstonden.
Vandaar de bijnaam “Bloemstraat” b. Deze toegangsweg naar de weg heeft in het vroegere kerkelijke leven wellicht een bijzondere rol gespeeld en tal van personen hebben op kerkelijke hoogtijdagen hun bloemenlangs deze weg naar de kerk gebracht ( R.K. Eredienst).
VOORSTEL:Bloemstraat.
TOELICHTING: Gezien de bijzondere ligging van de straat komt ons de lezing onder b. niet onmogelijk voor.
De naam zelf kan in ieder geval zonder enig bezwaar gehandhaafd blijven.

  • Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren.
    Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren.