Zaterdag 22 april Boekenmarkt in Wijnaldum

Zaterdag 22 april organiseert Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum  haar jaarlijkse  boekenmarkt.Verkoop van 2e hands en soms bijna nieuwe boeken, beschikbaar gesteld door particulieren die het Steunpunt een warm hart toedragen.

Plaats:  in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.

Aanvang markt: 11.00 uur. Einde 16.00 uur. U kunt er ook gezellig een bakje drinken.

In het Steunpunt (opgericht naar aanleiding van de vondst van de gouden fibula in 1953) kunt u tevens de verworven voorwerpen bewonderen, gevonden door amateurarcheoloog Gerke van Dijk.De voorwerpen zijn gevonden in de terpen rond Wijnaldum.

Naast het bezoeken van de markt en het Archeologisch Steunpunt in de consistorie kunt u op verzoek een kijkje nemen in de St. Andreaskerk.