Verslag Winaamkuier zaterdag 6 augustus”

Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum organiseerde op zaterdag 6 augustus een dorpskuier van ongeveer 1,5 uur.
Door 24 deelnemers werd er om en door het eeuwenoude dorp gewandeld, eens een belangrijk ambachts- en elite centrum langs de Riedslenk.
Daar vond men immers in 1953 de beroemde gouden fibula (mantelspeld) uit de 7e eeuw.
Op de route werd de Tjitsma-terp aangewezen, waar tussen 1991-1993 naar aanleiding van bovenstaande vondst archeologische opgravingen plaatsvonden.Daarna werd de terpenrij de rug toe gekeerd en kuierde de groep het dorp in.
Al kuierend toonde de gids o.a. de historie van de schooltjes, pastorie, middenstand, en herbergen.Na een bezoek aan het bijzonder mooie, en waarschijnlijk oudste straatje van het dorp, bezocht de groep de kerk.
Tot ieders verrassing kon hier geluisterd worden naar de muziek van het prachtige orgel.
Onder de deelnemers bevonden zich diverse oud-Wijnaldumers, die ook nog leuke anekdotes wisten te vertellen.
Het prima kuier-weer maakte het tot een zeer geslaagde middag.

 

dorpskuier2