WEDSTRIJDAGENDA “JACOB TOLSMA” SEIZOEN 2019 – 2020

                                                                      KAARTEN

     SCHUTJASSEN (vrijdags aanvang 19:30uur)             KLAVERJASSEN  (zaterdags aanvang 16:00uur)

     27 september    (poule)    In ‘t Moargen              12  oktober      (poule)     In ‘t Moargen              

     15  november   (maat)                                            30  november  (maat)

     20 december   (maat)                                             11  januari       (maat)

      7  februari  * (maat) “de Bijekoer” partij             22 februari  *  (maat)  “de Bijekoer” partij 

      –   Opgave voor de kaartwedstrijden  minimaal  1 uur  voor aanvang van de wedstrijd bij:

          Sikko de Jong,  tel. 591037  //  0649053908  of via de mail :  sikkodejong@planet.nl

       –  Aanvang schutjassen (vrijdag) om 19:30 uur en klaverjassen (zaterdag) om 16:00 uur.

       –  poule wedstrijden (3x kaarten met verschillende maten dit door loting.)

       –  overige partijen zijn maatpartijen. ( 3x)

       –  vleesprijzen   geen inleg!     

       –  de “Bijekoer partij”  met een extra  gratis lot voor elk lid die aanwezig is voor de

          hoofdprijs een waardebon van  € 50,=   dit is bij de verloting.

          de verloting is bij het kaarten, altijd met mooie prijzen o.a.  rollade , gebak  enz.

                                                                    BILJARTEN

   WEDSTRIJDAGENDA  “JACOB TOLSMA”  SEIZOEN  2019 – 2020

                                 Aanvang biljartwedstrijden op de  zaterdag om 16.00 uur.

            1e   klas                                                   2e  klas                                                 3e  klas

     zaterdag  14 december              zaterdag  23 november                 zaterdag  9 november

     zaterdag 25 januari                    zaterdag  18 januari                     zaterdag  24 november

 zat. 21 mrt.* de Bijekoer partij        zat. 14 mrt.* de Bijekoer partij     zat. 29 febr. * de Bijekoer partij   

            Opgave voor deelname aan de biljartwedstrijden bij : Sikko de Jong,  tel. 591037

                              deelname opgave uiterlijk zaterdagmorgen voor 12.00uur.

   Met de  “Bijekoer partij”  is een totaal prijzengeld van  €80,=   dit word verdeeld over 3 prijzen

                      voor de overige biljartwedstrijden zijn  waardebonnen als prijs.

                           Biljartwedstrijden gaan door bij  minimaal 3  deelnemers

    EXTRA BILJART-MIDDAG  op  zaterdag   4 april 2020 (alle klassen)  aanvang 16.00uur

                      Voor deelname aan de wedstrijden, moet men wel lid zijn !

                                                Dit voor   € 5,00   per jaar!

  U kunt ook betalen via de Rabo bank rek. nr. NL81RABO 0171705378  

                Zie voor  informatie op:    http://www.kbvjacobtolsma.nl

         LEDEN  WORDEN  GEACHT  ZICH OP TIJD  AAN  TE  MELDEN  EN

             OP  DE  GENOEMDE  TIJDSTIPPEN   AANWEZIG  TE  ZIJN  !!!