Voortgang actiepunten dorpsvisie Winaam

De betekenis van de gekleurde blokjes:

KLeur                           Betekenis                  
Oranje                         Wordt aan gewerkt
Blauw                          Voorgenomen activiteit
Donker groen            Gerealiseerd
Licht groen                Realisatie aanstaande
Rood                            Geannuleerd

Staat er een sterretje* achter de tekst in het blokje dan kunt u hierop klikken voor meer informatie.

 

>

Voortgang actiepunten dorpsvisie Winaam
Wonen in Wijnaldum
2019
2020
2023
Sloop/herbouw Andreas & v.d. Ploegstraat
WAG
GER
Overleg met de Bouwvereniging over aanpak woningen aan Buorren 3 & 5
VA
VA
Bloemen in de bermen, experiment van 2018 uitbreiden
GER
Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe aanleg bosje
GER
Heraanplant bosje bij het dorp in plaats van jaren afwachten. Overleg met Staatsbosbeheer
GER
Verkeer
2019
2020
2023
Druk houden op de aanleg van het fietspad naar Midlum
WAG
GER
Foutparkeren in- en om het dorp aanpakken
GER
Groot onderhoud aan de Winamerdyk
WAG
RA
Een toekomstvisie op de verkeerssituatie in en om Wijnaldum met oog voor bereikbaarheid en de veiligheid.
WAG*
RA
Onderzoek de mogelijkheid van een aparte fietsstrook langs de Foarryp.
VA
VA
Toerisme en Vrije Tijd
2019
2020
2023
Onderzoek mogelijkheid wandelpad tussen Wijnaldum en Pietersbierum
WAG
GER
Versterken van de rol van de website tbv de naamsbekendheid van Wijnaldum
VA
Samenwerking met VVV Harlingen & Franeker
VA
Wandelingen in- en om Wijnaldum
WAG
GER
Informatie voorziening over Wijnaldum, wandel apps.
VA
WAG
Werkgroep toerisme.
GAN
Faciliteren van samenwerking verenigingens.
VA
Plaatsing van definitieve afscheiding tussen speeltuin en kerk terrein.
GER
Voorzieningen
2019
2020
2023
Een ondersteunende en/of innoverende rol van Dorpsbelang bij het jeugd en het ouderen werk in Wijnaldum.
VA
VA
GAN
Druk houden op de geplande aanleg van snel internet voor het buitengebied (Kabel-Noord)
GER
Met de gemeente in gesprek gaan over snel internet in het Wijnaldum zelf.
VA
VA