Verslag Dorpsschouw Wijnaldum

Op maandagmiddag 16 oktober 2017 vond de dorpsschouw plaats van een delegatie van het College van B&W, de Harlinger gemeenteraad en een aantal ambtenaren samen met leden van dorpsbelang en een aantal bewoners van Wijnaldum. De belangstelling van de bewoners was niet al te groot, maar dat kan te maken hebben gehad met het tijdstip van 16.30 uur. Hieronder het letterlijke verslag, opgesteld door de wijk- en dorpencoördinator gemeente Harlingen. Dit verslag is de basis voor verdere acties. Tijdens de aankomende ALV van 30 maart 2018 komen we hier uitgebreid op terug.

Verslag actiepunten dorpsschouw Wijnaldum op maandag 16 oktober 2017 om 16:30 uur.

Start vanaf het dorpshuis te Wijnaldum.

Aanwezig:          Roel Sluiter, burgemeester

Adry Attema-Dijkstra, wijk- dorpen coördinator gemeente Harlingen

Meile Postma, teamleider groenvoorziening

Dorpsbelang: Ron Leen en Rinse Dijkstra

Vanuit de partijen: Ton van der Plas, Wad ’n Partij en Harmen Bloemhof van CDA

Dorpsbewoners: Sandra Hooghiemstra, Fokke Terpstra, Jolanda Smit en Loes Kleene, onderweg kwamen er nog enkele bewoners bij.

 

Actiepunten:

Omschrijving Door:
1 Schelpenpad wordt niet aangevuld met schelpen tijdens hekkel seizoen opdrachtbon
2 Boom op voetbalveldje is verwijderd onderdelen voor herstel doel zijn besteld. Zodra ze ontvangen zijn wordt het doel gerepareerd Groenvoorziening
3 Boom (Es) dorpsplein wordt weggehaald en vervangen Groenvoorziening i.o.m. dorpsbelang
4
5 Berken worden verwijderd rondom kaatsveld/essen blijven staan/ bosjes worden gesnoeid Groenvoorziening
6 Enkele lantaarnpalen staan scheef langs kaatsveld Opdrachtbon
7 Bulten takken Utergerzen ophalen. Bewoners voorzien van informatie over hoe om te gaan met hun takken en groen Gemeente en dorpsbelang
8 Takken van de boom slaan tegen gevel Buorren 35 Groenvoorziening gaat boom snoeien
9 Verzakking kerkhof heeft aandacht
10 Bewoning Buorren 22-24 geeft overlast, bewoners dorpsbelang spreken hun zorg uit. Bang dat tuin volgebouwd wordt met units voor verhuur Poolse arbeiders . Ligt er een vergunning voor pension?

Bewoners Wijnaldum ervaren overlast van bewoning Buorren 22-24. Kamers/huis wordt verhuurd aan polen. Het hok is ook omgebouwd tot kamers. Is hier vergunning voor? Wie is eigenaar van de woning?

Uitzoeken door vergunningverlening
11 Wat doet de Bouwvereniging aan de huurwoningen Bouwvereniging
12 Op dit moment geeft de realisatie van de nieuwe rotonde een gevaarlijke situatie. Wordt wel goed aangegeven. In donker is het moeilijk te zien.
13 Opstelstrook is te smal Doorgeven aan Harry/provincie
14 Remmende elementen op asfaltweg Winamerdijk richting Wijnaldum? Voorstel 50Km/Wijnaldum woonerf Verkeersdeskundige
15 Wat te doen met het grasveld aan de Andreasstrjitte? Met bewoners om de tafel

 

  • De dorpsschouw in Wijnaldum is goed verlopen. Dorpshuis loopt goed, momenteel bezig met een uitbreiding te realiseren van het dorpshuis. Plan is ingediend.
  • Jeu de Boulesbaan wordt veel gebruikt. De jeu de boulesbaan is met ondersteuning van de gemeente gerealiseerd.
  • Buorren is vernieuwd en ziet er prachtig uit. De vraag werd gesteld over de ligging van de straat. Bewoners ervaren geen hinder/geen glijpartijen. Bewoners zijn erg tevreden.
  • Boom op het dorpsplein wordt vervangen door een nieuwe boom van 16-18 cm omvang. Dit gebeurt in overleg met dorpsbelang.
  • Pnt. 10 De bewoners van Wijnaldum spreken de zorg uit over bewoning Buorren 22-24. Deze geven vrij veel overlast. Gemeente zoek uit of hier wat aan gedaan kan worden.

Bewoners draaien ’s morgens vroeg de auto warm. Urineren in steegjes en tegen de gevel van de overburen. Ze willen een uitrit maken naar de Knikkersteeg. Er is sprake van uitbreiding van het gebouw om meer mensen te kunnen herbergen. Het gaat hier wel om monumentale grond

  • Bulten takken Utergerzen wordt opgeruimd.
  • Er worden complimenten gegeven over de perkjes in de Utergerzen.
  • Iedereen heeft de dorpsschouw als positief ervaren.
  • Het dorp ziet er onderhouden en vriendelijk uit.