Verslag bijeenkomst Bouwvereniging, huurders en Huurdersvereniging 15-10-2018

Verslag bijeenkomst Bouwvereniging, huurders en Huurdersvereniging rond sloop/nieuwbouw Andreasstrjitte en S. vd Ploegstrjitte in Wijnaldum, d.d. 15-10-2018

Aanwezig:
2 vertegenwoordigers Bouwvereniging
1 vertegenwoordiger gemeente Harlingen
3 huurders
1 planoloog
1 architect
2 vertegenwoordigers Huurdersvereniging Harlingen, Dick en Rop

Doel van de bijeenkomst: Ontwikkelen van ideeën rond inrichting van het gebied wat vrij komt na sloop van de oude woningen in de Andreasstrjitte (5 woningen) en de S. vd Ploegstrjitte (10 woningen). In het plan voor het te ontwikkelen gebied is ook opgenomen het braakliggend stuk grond in de Andreasstrjitte.

Stand van zaken op dit moment.
In principe ligt zowel de inrichting van de woningen als de inrichting van het gebied nog open. Het braakliggend stuk grond in de Andreasstrjitte moet nog worden overgedragen aan de gemeente. Die procedure is inmiddels in gang gezet. Voor de woningen wordt op dit moment uitgegaan van een vloeroppervlak van 7m x 10 m, met beneden woonkamer, keuken, badkamer, toilet en slaapkamer en boven een slaapkamer.
Uitgangspunt voor de woningen is dat het “levensloop bestendige woningen” moeten worden, geschikt voor zowel starters als ouderen. Voor de prijs van de kale huur gaat men nu uit van een bedrag van rond de 600 euro per maand.
Uitgangspunt nu is dat het “gasloze woningen” worden. Mocht de Bouwvereniging de woningen toch willen aansluiten op het gasnet dan is daar expliciete toestemming van de gemeente Harlingen voor nodig.
De woningen worden voorzien van zonnepanelen. Andere opties om elektriciteit op te wekken, bijvoorbeeld dakpannen die als zonnecollectoren werken, zijn te duur.

Er staan nu 15 woningen, die worden gesloopt. In plaats daarvan komen maximaal 12 nieuwe huurwoningen.
Er werd nadrukkelijk gesteld dat 12 een maximum aantal is en dat er dus ook minder huurwoningen gebouwd zouden kunnen gaan worden. Indien er minder dan 12 huurwoningen gebouwd worden komt er grond vrij voor vrije vestiging koopwoningen. Deze optie wordt nadrukkelijk open gehouden.
Op deze bijeenkomst werd uitgegaan van 6 geschakelde woningen, 2 onder een kap. Ook deze mogelijkheid is nog niet definitief. Kostentechnisch is het voor de Bouwvereniging beter om rijtjeshuizen te bouwen. “Dat heeft men liever” werd er gesteld.

Dan nog wat losse puntjes:
– Het sloopbesluit voor de huidige woningen wordt in november verwacht.
– Fasering van het plan ligt nog open. Alles in een keer slopen en nieuwbouw of in gedeeltes.
– Vervangende woningen voor huidige huurders of in Harlingen of in Wijnaldum. Zoveel mogelijk zal hierbij rekening gehouden worden met de wensen van de huidige huurders.

De bijeenkomst
Het was een geanimeerde bijeenkomst waar twee onderwerpen de aandacht kregen:
1. De inrichting van de woningen. De aanwezige huidige huurders hadden de nodige ideeën over de inrichting van de woningen zelf. Grotere woonkamers, kleinere slaapkamer beneden etc. etc.. De grootte van de tuin is nog een punt van aandacht. Immers de woningen krijgen een vloeroppervlak van 7m x 10m. Gezien de ruimte die ontstaat na sloop van de huidige woningen zouden een aantal woningen een grondoppervlak krijgen van zeg 10m x 50m. Dit zou hele smalle en diepe tuinen opleveren. Iets wat niet door alle aanwezige huurders gewaardeerd werd. “Wat moet ik met zo’n grote en diepe tuin”. Ook voor oudere huurders zou dit een bezwaar kunnen zijn.
2. De inrichting van het na de sloop vrijgekomen gebied. Mede gezien de opmerkingen over de grote en diepe tuinen ontstond het idee om een deel van het gebied in te richten als gemeenschappelijke ruimte. Voorbeelden daarvan:
a. Parkeerplaatsen voor 24 auto’s indien er 12 woningen gebouwd gaan worden. De norm voor aantal parkeerplaatsen is 2 per woning.
b. Parkje. Dit kan dienen als ontmoetingsplek voor de bewoners, maar ook voor andere inwoners van het gebied.
c. Vijver centraal gelegen tussen de woningen. Een vijver kan dienen als wateropslagplaats bij hevige regenval. Iets wat tegenwoordig in alle plannen voor nieuwbouw van woningen opgenomen wordt. Een andere optie is een “wadi”. Ook deze kan dienen als wateropvang bij hevige regenval. In Zwolle wordt hier mee geexperimenteerd, met succes.
d. Een gemeenschappelijke tuin waarbij het onderhoud door de huurders gedaan wordt. Hoewel dit idee enthousiast ontvangen werd, zag men gelijk de “beren op de weg” . Verloop van huurders kan er toe leiden dat er uiteindelijk niemand meer is die zich inzet voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Ervaringen uit de praktijk met dit soort experimenten zijn wisselend.
e. Volkstuinen. Eigen groente verbouwen is “in”. Bestem een deel van gebied voor de verbouw van eigen groenten door huurders en/of andere belangstellenden, maak volkstuinen in het gebied.

Het idee van zowel huurders als Huurdersvereniging is: “maak er een levendig, speels, vrolijk buurtje van, met aandacht voor sociale samenhang tussen de bewoners. Geef de architecten en de planologen de ruimte om creatief te zijn, schuw het experiment niet. Saaie eenvormige rijtjeshuizen hebben we genoeg. En zorg voor samenhang met de omgeving.
Hier heeft echter de gemeentelijke welzijnscommissie een hele dikke vinger in de pap. De vraag is welke ruimte er is voor “experimenten”. Ook het kostenaspect zal hierbij een rol gaan spelen. “Tussen wil en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren”.

Tot slot nog wat aandachtspunten
1. Van de huidige huurders hebben huurders van 6 woningen aangegeven niet terug te willen. Zij willen naar Harlingen verhuizen. Hoe groot de vraag naar huurwoningen in Wijnaldum is kon men op dit moment niet zeggen. Dit kan van invloed zijn op het aantal nieuw te bouwen woningen.
2. De bewoner die niet weg wil. Een bewoner heeft aangegeven niet weg te willen uit de huidige woning. De Bouwvereniging is en blijft in gesprek met deze bewoner. In het uiterste geval zal het tot een rechtzaak gaan komen. Iets wat men wil vermijden, maar als het niet anders kan, dan moet dat maar. De Bouwvereniging verwacht dat men er door praten wel uit gaat komen. Een eventuele rechtszaak kan de uitvoering van de plannen wel vertragen.

Het vervolg
Planologen en architecten gaan de ideeën verder uitwerken en voorstellen maken. In de tweede helft van januari 2019 is er een vervolgbijeenkomst. Daar zal meer in detail op de plannen ingegaan worden.

Nadere berichten volgen.

Voor het verslag,
Rop Pronk