Verslag bewonersbijeenkomst 17 januari 2019

Aanwezig:

Bewoners:                        F.H.M  van der Molen,  A. van der Stel, W. Visser

Gemeente:                       H. Runia, S. Zandboer

Huurdersvereniging:      R. Pronk

Dorpsbelang                     A. Leutscher

RHO:                                   E. Oude Wesseling, T. de Jong

Bouwvereniging:              J. Boelens, H. Koster

De bijeenkomst van 17 januari is een vervolg op de bijeenkomst van 15 oktober 2018. Op deze bijeenkomst is afgesproken dat RHO de ideeën van deze avond uitwerkt.

17 januari heeft Rho vier verschillende modellen gepresenteerd.

Er worden tien tot twaalf woningen gebouwd. Dit zijn levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond, en dan op de verdieping nog een slaapkamer.

De verschillende modellen worden doorgenomen:

Model 1, linksboven:

 • Gemeenschappelijk groen
 • Geen voortuin
 • Parkeren aan de rand van het gebied

Model 2, rechtsboven:

 • Geen achterpaden
 • Hoek Readyk/Andreasstrjitte een particulier kavel

Model 3, linksbeneden:

 • Wel achterpaden
 • Grote tuinen

Model 4, rechtsbeneden:

 • Geen achterpaden
 • Groot stuk gemeenschappelijk groen

De aanwezigen hebben een aantal vragen:

 • Parkeren aan de rand van het gebied roept wel wat vragen op. Hoe kom je dan met je boodschappen bij de deur? Liefst de auto bij of naast de deur.
 • Kan er niet een weg tot de helft van de straat komen zodat mensen toch met boodschappen hun woning kunnen bereiken (blijven de auto’s dan niet staan?).
 • Liever niet openbaar groen aan de voorzijde van de woning. Graag een eigen tuintje.
 • Is er ook een mogelijkheid dat er koopwoningen komen?
 • De vrije kavel in de verkoop, wat gaat dit kosten?
 • Liever een kleine tuin met privacy.

Hoe nu verder

Model 4 heeft de voorkeur van de aanwezigen. Rho gaat dit model verder uitwerken en neemt dan de opmerkingen van deze avond mee. Ook zal op basis hiervan een optie van een koopkavel of koopwoningen gemaakt. Beide mogelijkheden worden dan aan het dorp voorgelegd.

In februari/maart met de bewoners die teruggaan naar de nieuwbouw naar een nieuwbouwwoning in het Plan Zuid, om een idee te krijgen van een levensloopgeschikte woning.

13 maart een inloop voor heel Wijnaldum om de twee verder uitgewerkte modellen te laten zien. Op basis van de reactie van het dorp, bewoners, dorpsbelang gemeente, huurdersvereniging en de Bouwvereniging  zal een uiteindelijk model worden gekozen.

De uitnodiging voor deze inloop komt in de dorpskrant, de website en huis-aan-huis-uitnodiging.