Verantwoording 2020/2021 en werkplan 2022

Doelstelling: het onder aandacht brengen van de archeologische historische en culturele aspecten van Wijnaldum en omgeving.

Werkzaamheden 2022: lezing in het Dorpshuis, georganiseerde rondleiding langs de terpenrij en door het dorp, deelnemen aan de Nationale Archeologie dag, fietsexcursie door Oud Barradeel, Boekenmarkt in het Steunpunt, Winterkuier.

Inkomsten zullen worden verkregen uit de opbrengst van de boekenmarkt, bijdrage van deelnemers aan de wandelingen en fietsexcursie. Daarnaast zullen de donateurs om een bijdrage worden gevraagd.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. Het saldo zal worden gebruikt voor de activiteiten en ook voor de herinrichting ( in samenwerking met TerpEnLand) van het Steunpunt. Er is een plan in ontwikkeling om de bestaande (verouderde) vitrines te vervangen en de expositie te vernieuwen.

Activiteiten 2020: dat jaar hebben we geen enkele activiteit kunnen doen vanwege de coronapandemie.

Activiteiten 2021:

Zaterdag 17 juli: meegewerkt aan het programma Simmer yn Fryslân, lancering nieuwe brochure met wandelroutes door het dorp.

Zaterdag 30 oktober: een boekenmarkt georganiseerd in het Steunpunt.

Saldo per 01-01-2022: € 5222,00

Voorgenomen bestedingen 2022:

Voor bovenstaande activiteiten                                € 305,00

Verzekeringen                                                              € 231,00

Kosten Rabobank                                                        € 114,00

Te verwachten inkomsten:

Donateurs                                                                   € 100,00

Opbrengst oud papier                                                € 250,00

Bijdrage 2 Terpenkuiers en 1 fietstocht                    € 300,00