Uit de school geklapt – Groepsfoto 1972

1972 KLas 4-5-6
Staand van links naar rechts:
Andries de Jong, Folkert Hoekstra, Jelle Zijlstra, Froukje Buren, Saskia de Jong,
Jannie Tichelaar, Joke de Vries.
Middelste rij van links naar rechts;
Bram de Jong, Kees Wilkeshuis, Job Zijlstra, Johannes Rutten, Annie Weening,
Klaasje Zijlstra, Lenie Visser.
Onderste rij zitten van links naar rechts:
Ruurd Rutten, Gerrit Wonder, Aede de Boer, Sierk Buren, Karin de Jong, Tineke Postma,
Diny Weening.