Uit de school geklapt – Feestelijke ouderavond 1972

Uit de school geklapt – Feestelijke ouderavond 1972
22 april 2012 – Regelmatig treft u in deze rubriek oude school foto’s aan uit de periode 1973-2000. Helaas ontbreken er een aantal namen waarbij wij u hulp in roepen. Weet u de ontbrekende namen, dan horen wij dit graag van u” .

Dit keer gaat het om de foto van: Feestelijke ouderavond.

v.l.n.r.: Sia Buren, Tineke Postma, Daan Visser, Feikje v.d.Molen, Hilly Buwalda,
Marja Leistra, Jan Nauta.
Vooraan zit waarschijnlijk ???? Gerarda Buren.
Bovenzaal van café Visser
Jelle Zijlstra en Johannes Rutten als koning en lakei.
v.l.n.r.: Jannie Tichelaar, Jelle Zijlstra, Job Zijlstra, Saskia de Jong.