Toneelvereniging

Opgericht: juni 1946

Aangesloten bij het STAF (Stichting Amateurverenigingen Fryslân), wat inhoudt dat er hoofdzakelijk toneel in de Friese taal wordt gebracht.
Doelstellingen
De vereniging stelt zich ten doel het toneelspel te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door tweemaal per jaar een toneelavond in eigen dorp te verzorgen.
Leden
De vereniging heeft twee categorieën leden, te weten:

  • werkende leden
  • gewone leden

Naast de werkende leden probeert het bestuur ook de niet-werkende leden en met name de jeugd te stimuleren om aan toneelactiviteiten deel te nemen.
Lidmaatschap
Vanaf 16 jaar kan men lid worden.
Het lidmaatschap bedraagt € 4,00 per jaar voor personen van 16 jaar en ouder en € 8,00 voor een gezin.
De contributie wordt in het voorjaar opgehaald door een van de bestuursleden.
Informatie
Wilt u lid of werkend lid worden of verdere informatie inwinnen, wendt u zich dan tot een van onderstaande bestuursleden:
Voorzitter: Jolanda Smit, tel 0631099063
Secretaris:Marianne Steegstra, tel. 592549
Penningmeester:Ingrid de Mari, tel. 23456