Terpen- en Wierdenland: ideeënkaart Wijnaldum

ideeënkaart van Wijnaldum  De werkgroep Terpen- en Wierdenland presenteerde onlangs het plan met daarin de maatregelen die in kader van het Terpen- en Wierdenland De maatregelen richting zich op het beter beleefbaar maken van de bijzondere terpenrij op de kwelderwal bij Wijnaldum. Het al bestaande ommetje staat centraal. Hieronder volgt een korte toelichting en de nummers zijn terug te vinden op de kaart. Voor meer informatie over het project Terpen- en Wierdenland, kijkt u op www.terpenenwirdenland.nl .

1: Reliëfmaquette.
Het subtiele reliëfverschil is niet door iedereen goed te interpreteren. Door het maken van een reliëfmaquette maken kan het verhaal van het landschap beter verteld worden.

2: Uitkijktoren.

Met een verhoogd uitkijkpunt wordt het voor iedereen mogelijk het landschap te overzien. Tevens markeert het het beginpunt van de wandeling rond de terpen.

3: Verhoogde bankjes
Langs de route komen enkele verhoogde bankjes die de blik van de bezoeker op de terpen richt

4: Het pad zal beter begaanbaar worden gemaakt met behulp van een semi verharding. De berm kan worden ingezaaid met een wildmengsel.

5: Om de route in te korte en om de verbinding met de haven mogelijk te maken is een enkel bruggetje nodig.

Heeft u commentaar of vragen? U kunt tot twee weken na het plaatsten van deze informatie contact opnemen met Oscar Borsen (o.borsen@landschapsbeheerfriesland.nl) of Ingrid de Mari. Hierna gaat de werkgroep verder met de uitvoering van de plannen.