Social Media protocol Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum

Doel van het Social Media protocol

Er zijn verschillende opvattingen over het gebruik van Social Media in verenigingen. Om deze opvattingen niet te laten leiden tot misverstanden is dit protocol ontwikkeld.

Het Protocol:

Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum niet schaadt.  
Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki’s, fora  en andere media die gebaseerd zijn op user-genarated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal worden, met gevolgen voor hun privacy.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum die publiceren op een website anders dan die van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Eventueel aangevuld met een disclaimer waarin staat dat het persoonlijke standpunt niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie (m.n. bij blogs).  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merk gebonden informatie.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over hun leden zonder hun goedkeuring. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen informatie over de vereniging en de persoon.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum zijn zich bewust van hun relatie met Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum in online sociale netwerken.  
Blogs en sociale netwerken die worden gehost door Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de doelstellingen van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum.  
Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum is het verstandig afstemming te zoeken met het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum. Het is uiteraard helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert, maar het kan echter geen kwaad advies in te winnen.