Lokale energiecoöperatie

Beste inwoners van Wijnaldum,

Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum is van plan een lokale energiecoöperatie op te richten. Dit in navolging van ons buurdorp Oosterbierum.

Wat is een energiecoöperatie? Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van dorps-/streekgenoten dat samen een installatie beheert waarmee het duurzame energie opwekt. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Het geld dat de coöperatie verdient komt 100% ten goede aan de lokale gemeenschap en leefbaarheid in Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

Wat zijn we van plan? In Oosterbierum ligt, op basisschool de Flambou, het dak vol zonnepanelen. Al meer dan een jaar produceert het dorp hierop duurzame wijze energie. In Sexbierum heeft de familie Jukema (aan de Pastorijreed) een dak beschikbaar gesteld. Dit dak willen we medio 2019 voorzien van zonnepanelen. Inwoners van de dorpen Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum kunnen dan zelf panelen kopen bij de op te richten energie coöperatie Fryske Flinter.

Wilt u ook energie van de zon? Doe dan mee met dit coöperatieve zonnedak. U bespaart daarmee op uw energierekening, beschermt het klimaat én steunt activiteiten in de dorpen Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

Meer weten? Donderdagavond 21 maart 2019 organiseren we een informatieavond in Dorpshuis ‘De Bijekoer” te Wijnaldum. Deze avond begint om 20.00 uur. Wilt u precies weten wat zonne-energie van Fryske Flinter u oplevert? Neem dan uw meest recente afrekening mee, zodat we voor u uw besparing uit kunnen rekenen. Alle inwoners van de dorpen Wijnaldum, Sexbierum, Pietersbierum maar ook Oosterbierum en Klooster-Lidlum zijn van harte welkom!

Wilt u nu al meer weten of kunt u niet aanwezig stuur dan een e-mail naar info@fryskeflinter.nl.

Namens Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum

Jelle Seerp Jukema  en Jelle Jan Wissmann