25 november Lezing over het nieuwe onderzoek van de Wijnaldumer dorpsterp.

Aanvang: 20.00 uur in Dorpshuis De Bijekoer, Wijnaldum.

Entree voor leden gratis, niet-leden € 2,50

Begin april is er onder leiding van dr. Gerard Aalbersberg een kleine opgraving uitgevoerd ten zuiden van het Tsjerkepaad in Wijnaldum. Hierbij is de relatie tussen de dorpsterp en het omliggende landschap onderzocht.

Op vrijdag 25 november a.s. houdt dr. Aalbersberg een lezing over onder meer de verrassende resultaten van dit onderzoek. Daarnaast zullen ook de resultaten van de oppervlaktekarteringen, die dit voorjaar op de Tjitsmaterp zijn uitgevoerd, worden toegelicht.

Wat zal uit deze nieuwe onderzoeken blijken? Zijn de Romeinen dan toch in Wijnaldum geweest? We kijken uit naar de resultaten.

Dr. Aalbersberg is verbonden aan het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie.

Stichting Archeologisch Steunpunt organiseert de lezing in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

terp-opgraving