Lezing De Friezen op Kruistocht.

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en de Oudheidkundige Vereniging Barradeel organiseren samen een lezing over dit onderwerp.

Waarom gingen Friezen op Kruistocht en wat kwamen zij onderweg naar Jeruzalem tegen?

Vele vragen houden ons bezig.

Historicus Josse Pietersma uit Franeker vertelt erover in Wijnaldum. Pietersma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich in middeleeuwse geschiedenis en filmanalyse. Verder is Pietersma onderzoeker, schrijver en documentairemaker.

Hij werkte mee aan de reisdocumentaire de Kruisvaarder en de Sultan die afgelopen najaar door de EO werd uitgezonden.

Pietersma schrijft voor de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden het nieuwe stripverhaal Kruistocht naar Damiate, te lezen in de zaterdageditie.

Vrijdag 15 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum.

Entree € 3,00 Gratis voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.