Hearewâltsje

Vroeger stonden er op dit streekje 4 woningen. Door samenvoeging van 2 huizen, bestaat het Hearewaltsje tegenwoordig uit 3 woningen.

In het boek: Wijnaldum – Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl , geschreven door Abe de Vries, staat het als volgt beschreven:

Het dorp was één en al bedrijvigheid.Twee haventjes staken in de dorpskom, een bij het Hearewâltsje en een langs de huidige Knikkersteech, waar de snikschippers hun ladingen losten en allerlei goederen weer meenamen. Een snikje was een grote praam met een zeil.

Op de site van www. oudtzummarum.nl staat geschreven:

Begin en eindpunt: Toegangsweg naar het sportterrein.

Ontstaan van benaming: De eenvoudige woningen stonden naast de in gebruik zijnde haven. Daar de toestand van de haven wel eens iets te wensen overliet en het water een onwelriekende geur verspreide, werd aan dit streekje woningen de spotnaam “Heerewaltje”gegeven.