De Terp

De Terp: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen.

DE TERP.   (bron: www.oudtzummarum.nl) BEGIN EN EINDPUNT: Vanaf de openbare lagere school tot waar deze weg uitkomt op de Oude Laan. ONTSTAAN DER BENAMING: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen. VOORSTEL: De Terp.

  • Hinkelen en tippelen op de Terp
    Hinkelen en tippelen op de Terp
  • Zicht op de Terp
    Zicht op de Terp