Categoriearchief: Straatje Winaam

De Terp

De Terp: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen.

DE TERP.   (bron: www.oudtzummarum.nl) BEGIN EN EINDPUNT: Vanaf de openbare lagere school tot waar deze weg uitkomt op de Oude Laan. ONTSTAAN DER BENAMING: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen. VOORSTEL: De Terp.

 • Hinkelen en tippelen op de Terp
  Hinkelen en tippelen op de Terp
 • Zicht op de Terp
  Zicht op de Terp

Hearewâltsje

Vroeger stonden er op dit streekje 4 woningen. Door samenvoeging van 2 huizen, bestaat het Hearewaltsje tegenwoordig uit 3 woningen.

In het boek: Wijnaldum – Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl , geschreven door Abe de Vries, staat het als volgt beschreven:

Het dorp was één en al bedrijvigheid.Twee haventjes staken in de dorpskom, een bij het Hearewâltsje en een langs de huidige Knikkersteech, waar de snikschippers hun ladingen losten en allerlei goederen weer meenamen. Een snikje was een grote praam met een zeil.

Op de site van www. oudtzummarum.nl staat geschreven:

Begin en eindpunt: Toegangsweg naar het sportterrein.

Ontstaan van benaming: De eenvoudige woningen stonden naast de in gebruik zijnde haven. Daar de toestand van de haven wel eens iets te wensen overliet en het water een onwelriekende geur verspreide, werd aan dit streekje woningen de spotnaam “Heerewaltje”gegeven.

 

 

Harnewei

De Harnewei:

Achter de aan deze weg staande woningen liggen de zogenaamde ‘Wijnaldumer harnen’, die bekend waren om de lage ligging. ’s Winters stonden deze landerijen in de regel onder water en werden voor de schaatssport gebruikt. In de tijd dat de Waterschappen de waterstand nog niet goed konden regelen.

 • Harnewei met zicht op de kerk
  Harnewei met zicht op de kerk
 • Kaatsveld en huis Rutten
  Kaatsveld en huis Rutten
 • Harnewei
  Harnewei
 • Harnewei
  Harnewei

Buorren

De Buorren: De kom van het dorp werd als ‘de Buorren’ aangeduid (de Buorren of de Buurt).

Buorren – kom fan it doarp.

– In de tijd dat de straten nog niet waren verhard deponeerde de schoenmaker zijn pekafval gewoon op de weg.

Buorren, vanaf het Hearewâltsje tot de Readyk werd daarom wel de pikbuurt genoemd. Het stukje weiland, west van de Pikbuurt heette De Helling, misschien vanwege de ligging vlakbei het haventje.

(Bron: Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl, van Abe de Vries, blz. 65).

 

 

 • Buorren 1973
  Buorren 1973
 • Zicht op Buorren 1 vanaf het schoolplein
  Zicht op Buorren 1 vanaf het schoolplein
 • Spelende kinderen op het schoolplein Buorren 10
  Spelende kinderen op het schoolplein Buorren 10
 • Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren
  Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren
 • Buorren rond 1956
  Buorren rond 1956
 • Buorren rode huisjes
  Buorren rode huisjes
 • Buorren Pineut
  Buorren Pineut
 • Buorren oude pastorie
  Buorren oude pastorie
 • Buorren met Pineut
  Buorren met Pineut
 • Kerk en Vivo
  Kerk en Vivo