Auteursarchief: verrek55

Uit de school geklapt – Groepsfoto 1972

1972 KLas 4-5-6
Staand van links naar rechts:
Andries de Jong, Folkert Hoekstra, Jelle Zijlstra, Froukje Buren, Saskia de Jong,
Jannie Tichelaar, Joke de Vries.
Middelste rij van links naar rechts;
Bram de Jong, Kees Wilkeshuis, Job Zijlstra, Johannes Rutten, Annie Weening,
Klaasje Zijlstra, Lenie Visser.
Onderste rij zitten van links naar rechts:
Ruurd Rutten, Gerrit Wonder, Aede de Boer, Sierk Buren, Karin de Jong, Tineke Postma,
Diny Weening.

Uit de school geklapt – Feestelijke ouderavond 1972

Uit de school geklapt – Feestelijke ouderavond 1972
22 april 2012 – Regelmatig treft u in deze rubriek oude school foto’s aan uit de periode 1973-2000. Helaas ontbreken er een aantal namen waarbij wij u hulp in roepen. Weet u de ontbrekende namen, dan horen wij dit graag van u” .

Dit keer gaat het om de foto van: Feestelijke ouderavond.

Lees verder

thumbuitdeschoolgeklapt.jpg

Uit de school geklapt – sinterklaas 1970

thumbuitdeschoolgeklapt.jpg Uit de school geklapt – sinterklaasviering 1970
08 oktober 2011 – Regelmatig treft u in deze rubriek oude school foto’s aan uit de periode 1973-2000. Helaas ontbreken er een aantal namen waarbij wij u hulp in roepen. Weet u de ontbrekende namen, dan horen wij dit graag van u” .

Dit keer gaat het om de foto van: Sinterklaasviering 1970 met een toneelstukje van de hoogste klassen, op de bovenzaal van café Visser.

Lees verder

Intro Wijnaldum

Wijnaldum, meestal Wynaam geheten, is een dorp aan de ried, in het kwartier Westergo in de grietenij Barradeel, vier uur gaans van Leeuwarden. Men telt er in de dorpskom 23 huizen en 100 inwoners. Het gehele dorp, met bijbehorende buurtjes Lutkeburen, Haule en Voorryp, telt 74 huizen en 490 inwoners. Deze leven voornamelijk van de landbouw. De ruim 450 Hervormden hebben hier een kerk die voor de hervorming aan de H. Andreas toegewijd was. De oude stompe toren stortte in de nacht van 24 op 25 juni 1684, door ouderdom, in. De preekstoel die dateert uit 1729 is opvallend wegens het sierlijke houtsnijwerk. Tegen de noordkant van de kerk vindt men nog de overblijfselen. Lees verder

Opgraving

Archeologisch onderzoek bij Wijnaldum Een terp met standing

Finn Folcwalding heette hij. De mythische heerser uit de Beowulf die zijn machtszetel in het Friese terpdorpje Wijnaldum had. Dat is tenminste de theorie van de Friese historicus Jan Zijlstra. Hij opperde de suggestie dat Wijnaldum ooit Winwald heette. En dat die naam weer afkomstig zou zijn van de naam Finn, met de ”adelijke” toevoeging ”wald”. Wat erop neer zou komen dat Wijnaldum in feite ”Finnsburg” betekent. De theorie vormde samen met vondsten van amateur-archeologen de aanleiding voor het starten van een grootscheeps archeologisch onderzoek bij de terp van Wijnaldum. De resultaten zijn tot nog toe spectaculair. ”De eerste weken liepen we elke dag te juichen”, vertelt onderzoeksleider Jan Schoneveld. ”We vonden van alles, niet alleen enorm veel resten aardewerk, Lees verder