Auteursarchief: Ingrid De Mari

De Terp

De Terp: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen.

DE TERP.   (bron: www.oudtzummarum.nl) BEGIN EN EINDPUNT: Vanaf de openbare lagere school tot waar deze weg uitkomt op de Oude Laan. ONTSTAAN DER BENAMING: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen. VOORSTEL: De Terp.

 • Hinkelen en tippelen op de Terp
  Hinkelen en tippelen op de Terp
 • Zicht op de Terp
  Zicht op de Terp

Zaterdag 22 april Boekenmarkt in Wijnaldum

Zaterdag 22 april organiseert Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum  haar jaarlijkse  boekenmarkt.Verkoop van 2e hands en soms bijna nieuwe boeken, beschikbaar gesteld door particulieren die het Steunpunt een warm hart toedragen.

Plaats:  in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.

Aanvang markt: 11.00 uur. Einde 16.00 uur. U kunt er ook gezellig een bakje drinken.

In het Steunpunt (opgericht naar aanleiding van de vondst van de gouden fibula in 1953) kunt u tevens de verworven voorwerpen bewonderen, gevonden door amateurarcheoloog Gerke van Dijk.De voorwerpen zijn gevonden in de terpen rond Wijnaldum.

Naast het bezoeken van de markt en het Archeologisch Steunpunt in de consistorie kunt u op verzoek een kijkje nemen in de St. Andreaskerk.

 

Bestellen van de film Winaam Was Oars. ‘En het mysterie van de Fibula’.

Op vrijdag 13 januari 2017 was de première van deze film.  Een film voor en door de inwoners van Winaam.

Korte inleiding: In september 2014, tijdens de reünie van de E.P. de Boerschool, werden oude dorpsfilms vertoond. Dit was een groot succes. Dit bracht Pia Jellema, die deel uitmaakte van de reüniecommissie op het idee, om van het overgebleven geld van de reünie, een nieuwe film van ons mooie dorp Winaam anno 2016 te maken.

Ze vond vier andere enthousiaste mensen in het dorp om dit plan te verwezenlijken. 

De film is tot stand gekomen door financiële steun van de reüniecommissie en dorpsbelang.

Het is een film die het beeld laat zien wat er zoal in een jaar in het dorp gebeurt. Met daarin verweven een verhaal ‘over het mysterie van de fibula’.

Arend Leutscher heeft het verhaal geschreven, gefilmd en gemonteerd. Rop Pronk hielp mee met geluid, Pia Jellema en Astrid van Galen assisteerden de beide heren en Titia van Dijk ondersteunde het geheel met hand en span diensten.

De film duurt 123 minuten.

De dvd is voor  € 10,00 na te bestellen bij:                astridvangalen64@gmail.com

 

Winaam Wad Oars “En het mysterie van de Fibula”

Op vrijdag 13 januari 2017 vindt de première plaats van een nieuwe film over het dorp Wijnaldum. Een film waarin impressiebeelden afgewisseld worden met gespeelde scenes die verhalen over de Fibula. Deze film die door en voor de bewoners is gemaakt, is gerealiseerd in opdracht van de Reünie commissie van de (voormalige) E.P. de Boer school en mede gesponsord door Dorpsbelang Wijnaldum.

Deze film geeft een beeld van het leven in Wijnaldum in de periode 2015 – 2016. Beelden van wat er zoal in en om het dorp gebeurt worden afgewisseld met een fictief verhaal over de Fibula die in 1953 werd gevonden in de Tjitsmaterp bij Wijnaldum en die de aanleiding vormde voor uitgebreide opgravingen in 1991 – 1992.
De première vindt plaats in de Bijekoer, het dorpshuis van Wijnaldum en vangt aan om 8 uur. En voor de mensen die niet op vrijdag bij de première aanwezig kunnen zijn is er een tweede mogelijkheid op zondag middag, 15 januari, om half vijf.

Informatieavond over de Visvijverplannen

Onderstaande uitnodiging is door de initiatiefnemers van de visvijverplannen aan de Foarryp aan het Fuottenein gestuurd met het verzoek deze aan de bewoners van Winaam door te geven. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en een petitie, willen wij alle belangstellenden, graag uitnodigen voor een informatieavond. Deze info-avond zal plaatsvinden in Doarpshûs de Bijekoer, op 15 december. Vanaf 19.00 uur bent u welkom.

Enkele van de binnengekomen zienswijzen (Redactie Fuottenein: op de voorgenomen wijziging bestemmingsplan) hebben onze inzichten doen veranderen, wij willen, waar wij kunnen natuurlijk, hieraan tegemoet komen.

Op deze avond kunnen wij u ook een 3-D animatie tonen. Hier kunt u zien hoe de visvijvers en de bijbehorende bebouwing integreren in het landschap en de omliggende bosschages en overige bebouwingen. Dit geeft mogelijk voor een ieder een duidelijker beeld wat er nu precies staat te gebeuren. Uit de zienswijzen en de petitie komt o.a. meerdere keren naar voren dat het hele plan te grootschalig wordt geacht. Mogelijk kunnen wij daarmee dat gevoel wegnemen.

Inmiddels hebben wij vernomen, dat de gemeenteraad van Harlingen, de wijziging van het bestemmingsplan behandeld in de raadsvergadering van januari 2017. Wij hopen op veel belangstelling en een gemoedelijke avond.

Vriendelijke groet Siebe en Floris

 

Wijnaldumer Winter Terpenkuier met meesterverteller Douwe Kootstra.

Donderdagmiddag 29 december organiseert de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een winter terpenkuier.

terpenkuierGewandeld wordt langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.De route volgt het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting.Onderweg komt u langs de oude terpen, waar ook in de jaren 90 de archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in een van deze terpen gevonden.In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de mannelijke tegenhanger van de fibula.Het is het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was.

Na 3 km, op de terugweg, wordt een stop gemaakt bij een authentieke “stjelp” aan de Foarryp.In de schuur is voldoende tijd om te rusten en op te warmen, onder het genot van een heerlijke kop snert en een lekker glas glühwein.

Hier luistert u ondertussen naar een sfeervol verhaal, verteld door meesterverteller Douwe Kootstra.

Na dit alles keert u via de Foarryp terug naar het dorp.

Ondertussen zal de schemering zijn ingevallen.We adviseren u een kleine zaklamp en/of lichtgevend vestje mee te brengen.

Deelname is op eigen risico.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.

Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)

Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.

Aanvang: 14.45 uur.

Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan.

Opgave verplicht: 0517-591367, 0517-591416, 06-53456537.

Kerst met Sjonggroep Waadwyn

Waadwyn heeft voor de komende kerstperiode diverse optredens op de agenda staan.
10 dec: Zoutsloterkerstmarkt in de Glühweinstube( zoutsloot) wij treden daar twee maal op.
Van 16.30 – 16.50  en van 17.30-17.50

18 dec: kerstconcert in de Martinikerk te Franeker
Kaartje voor inwoners van Wijnaldum zijn te koop bij Truus van Dijk, Blomsrtjitte 5

22 dec. Verzorgen wij een besloten concert in Harlinga te Harlingen.
Daarna houden we even kerstvakantie en starten weer op dinsdag 10 januari.

Wil je graag bij ons koor zingen dan is januari een prima moment, ook voor komend jaar hebben we al het een en ander op de agenda staan.

 

Zondag 11 december schaatsen, attentie langsbrengen en kerstboom versieren

Uitnodiging Jeugdvereniging E.P. de boer
op:                                         zondag 11 decemberkerstboom
tijd:                                        14:30
locatie:                                  Buorren in Wijnaldum

Wat gaan we doen:

 • Schaatsen

Hoe cool is dat, er komt voor één dag een heuse ijsbaan in het dorp. Schaatsen hoef je NIET mee te nemen. Er zijn speciale schaatsen (in diverse maten) bij de ijsbaan aanwezig.

 • Attentie en traktatie langsbrengen bij de (alleenstaande) ouderen en zieke mensen in het dorp
 • Kerstboom versieren

Om 16:00 gaan we weer de grote kerstboom in de Buorren versieren. We verwachten je ouders daar ook, de activiteit van de jeugdvereniging is dan afgelopen. Maar je mag daarna nog gewoon blijven schaatsen hoor. Kunnen je ouders onder het genot van een hapje en een drankje even zien hoe goed je het al kan.

Mag ik een vriendje of

vriendinnetje meenemen:          ja, graag zelfs

Krijgen we wat lekkers:               natuurlijk

Krijgen we ook een verrassing: wie weet, dat is nog een verrassing

Moet je je opgeven:                     deze keer niet

Mag ik al eerder schaatsen:       ja, vanaf 11:00 is de ijsbaan in de Buorren open.  Je mag dan al met je ouders komen schaatsen en dan hopen we je om 14:30 natuurlijk weer te zien.

Zet de datum in de agenda!!

Groetjes van jeugdvereniging EP de Boer
jeugdverenigingep@hotmail.com
Tip: een lekkere afsluiter van deze gezellige dag; een patatje, snert of een broodje rookwordt eten met je ouders in het dorpshuis.

Iepziekte en kachelhout

Nu de temperaturen al weer geruime tijd laag zijn heeft menigeen de houtkachel weer opgestookt. Veel mensen maken ook van het zagen van hun kachelhout een mooi tijdverdrijf. Al hoe onschuldig het ook lijkt er loert hierbij wel een gevaar, het gevaar van iepziekte.

Over de iepziekte

Iepziekte is een schimmelinfectie die voor komt bij iepen en wordt overgebracht door de iepenspintkever. Deze kever heeft de schimmel aan zich zitten en vliegt naar de iep, boort gaatjes in de bast, infecteert de iep en legt daar haar eitjes onder de bast.

Een dergelijke boom noemt men een “broedboom” en zodra deze eitjes uitkomen, vliegen honderdduizenden iepenspintkevers uit om iepen in de omgeving te zoeken en te infecteren met de schimmel die iepziekte veroorzaakt.Als men vers gezaagd iepenhout opslaat in de opslag voor kachelhout kan ook hierin de iepenspintkever haar eitjes kwijt. Er ontstaat in uw houtopslag “broed” van waaruit veel iepenspintkevers kunnen gaan ontstaan met verspreiding van iepziekte in een straal van maximaal 10 kilometer.

Voorkom de iepziekte

Voorkom iepziekte! U kunt veel problemen voorkomen om iepenhout niet in uw opslag te bewaren als kachelhout indien dit hout ongeschild is opgeslagen.

Indien u toch iepenhout wilt gebruiken als kachelhout of anderszins neem dan de volgende punten in acht:

 • Ontdoe alle iepenhout dat u wilt opslaan van de bast.
 • Vernietig takhout door te verbranden of te versnipperen (< 4 cm is onschadelijk).
 • Laat nooit iepenhout achter op de locatie.

Indien u bovenstaande punten hanteert kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat de iepziekte in de provincie Fryslân beheersbaar blijft.

Indien u vragen heeft m.b.t dit bericht neem dan contact op met uw gemeente of de Stichting Iepenwacht Fryslân via www.iepenwachtfryslan.nl

Met vriendelijke groet,

Trientsje van der Meer

communicatieadviseur

Hearewâltsje

Vroeger stonden er op dit streekje 4 woningen. Door samenvoeging van 2 huizen, bestaat het Hearewaltsje tegenwoordig uit 3 woningen.

In het boek: Wijnaldum – Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl , geschreven door Abe de Vries, staat het als volgt beschreven:

Het dorp was één en al bedrijvigheid.Twee haventjes staken in de dorpskom, een bij het Hearewâltsje en een langs de huidige Knikkersteech, waar de snikschippers hun ladingen losten en allerlei goederen weer meenamen. Een snikje was een grote praam met een zeil.

Op de site van www. oudtzummarum.nl staat geschreven:

Begin en eindpunt: Toegangsweg naar het sportterrein.

Ontstaan van benaming: De eenvoudige woningen stonden naast de in gebruik zijnde haven. Daar de toestand van de haven wel eens iets te wensen overliet en het water een onwelriekende geur verspreide, werd aan dit streekje woningen de spotnaam “Heerewaltje”gegeven.