Auteursarchief: Ingrid De Mari

28 december Terpenkuier

Wijnaldumer Winter Terpenkuier met een verhaal en muziek onderweg.

Donderdagmiddag 28 december organiseert de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een winter terpenkuier.
Gewandeld wordt (6 km) langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.
De route volgt het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting.
Onderweg komt u langs de oude terpen, waar in de jaren 90 archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.
Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in een van deze terpen gevonden.
In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de mannelijke tegenhanger van de fibula.
Het is het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was.

Na 3 km, op de terugweg, wordt een stop gemaakt bij een authentieke “stjelp” aan de Foarryp.
In de schuur is voldoende tijd om te rusten en op te warmen, onder het genot van een heerlijke kop warme chocolademelk of een lekker glas glühwein.
Ondertussen luistert u naar een sfeervol verhaal, afgewisseld met trekzakmuziek door Sjoerd van der Veen.

Na dit alles keert u via de Foarryp terug naar het dorp.
Ondertussen zal de schemering zijn ingevallen.
We adviseren u een kleine zaklamp en/of lichtgevend vestje mee te brengen.
Deelname is op eigen risico.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)
Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.
Aanvang: 14.30 uur.
Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan.
Opgave verplicht (tot uiterlijk woensdagavond 27 december): 06-53456537, 0517-591416, 0517-592204.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is een voorstelling over een doorsnee Fries dorp, dat zomaar ineens de kans krijgt om in 2018 Kulturele Hoofdplaats te zijn. In zo’n geval zou je verwachting dat iedereen zich in grote saamhorigheid achter zo’n doel gaat stellen. Maar in de praktijk blijkt dat er onderling grote meningsverschillen bestaan. Net zoals het bij Leeuwarden CH2018 het geval lijkt te zijn.
Moet er in Bokwert ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is een dorpsfeest cultureel erfgoed?

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ gaat ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en de strubbelingen van deze tijd.
De wekelijke rubriek van de Leeuwarder Courant onder de naam Bokwert werd in de jaren ’70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde (1932-2001). Hij beschreef de vergaderingen van een Vereniging voor Dorpsbelang in een niet bestaan dorp, waarvan de bevolking meent dat zij steeds moet opboksen tegen de ‘Hoofdplaats’. Het Nederlands dat de Bokwerters daarbij gebruiken, staat bol van de frisismen en komt daardoor hilarisch over.

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is daarnaast de kroniek van een Fries dorp, over hoe het was en hoe het is, een dorp waar het gemeenschapsgevoel onder druk staat door de moderne invloeden.

Deze humoristische voorstelling met tragisch-komische elementen is geschreven door Bonne Stienstra en wordt gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma. Ieder neemt drie rollen voor zijn of haar rekening. Verder doet Anneke Hondema mee. Bruun Kuijt tekent voor de regie.

Waneer:              vrijdagavond 12 januari

Waar:                  in de Bijekoer

Hoe laat:             om 20.00 uur

Kaarten:              msteegstra@ziggo.nl / 0517-592549 / 0612627611

 

Kerst-DUBBEL-concert

Kerst-DUBBEL-concert van Sjonggroep Waadwyn uit Wijnaldum en mannenkoor het Franeker Akkoord.

Op zondag 17 december a.s., ’s middags om 15.00 uur zullen beide koren de beluisteren zijn met een kerstconcert in de Andreaskerk in Wijnaldum.

Sjonggroep Waadwyn, onder leiding van Simon Bouma is een gemengd koor, dat onlangs haar 10-jarig bestaan heeft gevierd, en in die periode met succes en plezier hun repertoire van goed in het gehoor liggende drie- en vierstemmige liedjes heeft gepresenteerd.

Mannenkoor ’t Franeker Akkoord is een groep van 12 mannen, die, onder leiding van dirigente Ria Fennema een gevarieerd, vaak 3- of 4 stemmig, repertoire heeft opgebouwd van populaire en (licht-) klassieke stukken. Muzikaal wordt de groep op de piano begeleid door Jan Stulp.

Deze middag zullen de koren u, afwisselend, een gevarieerd programma presenteren van bekende en minder bekende kerstliederen, waarbij de verwachting is dat de toeschouwers een zeer aangename middag zullen beleven!

Kaarten á € 8,- (inclusief koffie of thee) zijn vanaf 14.30 uur verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.

Sûkerbeatkonsert Winaam: Jaap Mulder & Sons

12 novimber 2017 yn de tsjerke fan Winaam:  Jaap Mulder & Sons Tiid: 12 novimber, 15.30 oere

Plak: Andreasstjerke fan Winaam Yntree: € 10,-

Reserveare: jantsjepost@planet.nl

mei har nije foarstelling: ‘Vaders en zonen’

Vaders en zonen; een eindeloos onderwerp. Je wordt vader, blijft ook zoon en hoe kijken jouw zonen naar jou als vader? Multi-instrumentalist Jaap Mulder brengt samen met zijn zonen Ruben (toetsen) en David (slagwerk) verhalen van vaders en zonen.

De anekdotes en herinneringen, autobiografisch of geleend, zijn vaak heel herkenbaar. Het stemt tot melancholie, maar ook rebellie en vrolijkheid.

De teksten in deze Nederlandstalige muziektheatervoorstelling zijn van Jaap Mulder en dichters als Menno Wigman en Theodore Roethke. De muziek bestaat uit eigen composities en arrangementen. Mooie luisterliedjes worden afgewisseld met virtuoze folk-pop. Het weerspiegelt de persoonlijke voorkeuren van de vader en zijn zonden. Een bijzonder muzikale voorstelling; persoonlijk en universeel, boeiend tot de laatste klanken vervliegen.

Voor meer informatie en een voorproefje zie de website: http://mulderandsons.com/

De pers over dit programma:

– Ze maken volstrekt eigenzinnige muziek.

– Bijzondere harmonieën en geraffineerde dynamiek.

– Theatrale muziek, die boven het gemiddelde uitstijgt.

 

Wat jo wolle

Wat jo wolle (gjin Shakespeare)

De ideale teaterjûn 

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach wol!

Tryater makket de ideale teaterjûn. Nóch mear as oars wurdt alles yn it wurk setten om it publyk it nei it sin te meitsjen. De ultime romantyske leafdessêne, in klucht mei doarren, in Fryske poëzyfoardracht of spektakel; alles is mooglik. It publyk kin foarôf oanjaan wat it graach sjen wol; de akteurs sille it spylje. As út in toverdoaze wurde de sênes delsetten. It wurdt firtuoas, lykas in revu dêr’t fan alles yn foarby komt.

Ynspirearre troch alle opfettingen en ideeën fan it publyk giet Tryater foar in ûnferjitlike jûn teater. Smout en smûk. En as it oan ús leit, komt dy ferlotting (mei ‘fette’ prizen) yn it skoft der ek.

‘All the world ‘s a stage and all the men and women merely players.’ (toch noch Shakespeare J)

 

Konsept en regy              Tatiana Pratley

Skriuwer                             Wessel de Vries

Spilers                                  Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra

Foarmjouwing                  Sacha Zwiers

Muzyk                                 Hilbrandt

 

Dorpshuis De Bijekoer 27 oktober 2017

20.00 uur
Entree: € 16,- Freonen/CJP € 14,50

Teatsen

Teatsen een nieuw Fries spektakel
Het TEATSEN is een nieuwe sport, die nog nergens anders ter wereld beoefend wordt. Jelle Dijkstra en Wietse Veenstra uit WERGEA zijn de bedenkers van dit zeer spectaculaire spel.
“Het ledental van onze kaatsvereniging bleef wel gelijk, maar de animo voor het kaatsen liep terug, we moesten dus iets spectaculairs bedenken, om te zorgen dat de belangstelling groter werd”. Dijkstra en Veenstra bedachten een spel, dat een combinatie is van KAATSEN EN TENNISSEN.Het TEATSEN was geboren. De sport houdt in, dat er gekaatst wordt met een tennisracket, of dat er getennist wordt op een kaatsveld. Het is maar hoe je het bekijkt.
Dat was allemaal leuk bedacht maar de uitvoering bleek nog lastig te zijn. We hadden moeilijkheden met de bal, een kaatsbal was te hard en een tennisbal te zwaar. Dit in verband met blessures. Het werd uiteindelijk een kaatsebal (een geplastificeerde rubberbal, waar kinderen mee tegen de muur gooien) met een diameter van ongeveer 6 cm. Dat leverde echter weer nieuwe problemen op, want zo’n kaatsebal kan gemakkelijk ver weg (heel ver weg) geslagen worden, terwijl het de bedoeling bij TEATSEN is, dat de tegenstander hem terugslaat. Dus bedachten we de regel, dat de bal eerst 1 maal moet stuiten, voordat hij het speelveld verlaat. De wedstrijden worden op afzonderlijke velden gespeeld (niet zoals bij kaatsen waar de wedstrijden door elkaar lopen).
Toen het spel eenmaal was uitgedacht en geprobeerd was, moest er natuurlijk ook een wedstrijd gehouden worden. En dachten Dijkstra en Veenstra, laten we er dan maar meteen een wereldkampioenschap van maken. Het eerste WK werd gespeeld in 1994 door voornamelijk Wergeasters en de buitenleden van de plaatselijke kaatsvereniging. De opkomst was groot: 32 teams: ofwel 96 deelnemers. De kampioenen kwamen dan ook allemaal uit Wergea. Het daaropvolgende jaren groeide de belangstelling. Er Zijn heel veel dorpen waar ze nu ook Teatsen. Dit jaar spelen we al weer ons 10e WK!

Veel plezier met het spelen van TEATSEN

De F.T.B. (Friese Teatsbond)

De deelnemende bedrijven zijn:

Gemaal Roptazijl: adres Sédyk 4

Hoe gaat een vis de zeedijk over? Neem een kijkje achter de schermen van de vishevel en het gemaal.

Maatschap Tichelaar: Hoarnestreek 11 8857 RB Wijnaldum.

Hoera, de zeug heeft biggen gekregen. Kom op kraambezoek in hun spiksplinter nieuwe stal! Voor kinderen is er een springkussen.

Agrarisch Koelbedrijf Bruining: Haulewei 6 8857 RC Wijnaldum

De Loods is open en voor kinderen is er een parcours uitgezet met skelters en trekkertjes.

Archeologisch Steunpunt en de kerk in Wijnaldum : in het midden van het oude dorp zijn open voor bezoek.

Maatschap Jukema : Alde Leane 14, 8857 BP Wijnaldum

Pluimvee- en akkerbouwbedrijf. Op elk heel uur geeft Tjeerd uitleg over het pluimveebedrijf.

Koelhuis Bergmans: Foarryp 1, 8857 RE Wijnaldum

Gespecialiseerd in het grootschalig verwerken van pootaardappelen en uien. Hoe? Kom kijken.

Hoefsmeden Douwe en Naomi: Foarryp 3, 8857 RE Wijnaldum

Gevestigd in het voormalig station, beslaan zij hoeven van paarden en maken op de oude manier hoefijzers in het kolenvuur. Wil je zien hoe ze dat doen? Op elk half uur is er een demonstratie.

Stericare; Johannes Rutten en Annie Zijlstra: Foarryp 3 8857 RE Wijnaldum

Presentatie/verkoop van stoere houten presenteerplanken, chique lederen plateaus en antibacteriële snijplanken.

Okkingastate: Foarryp 5, 8857 RE Wijnaldum

Een 200 jaar oude boerderij met 2 melkrobots. Proef de speciaal voor deze dag gemaakte bijzondere melkproducten.

Buren: Foarryp 18-20, 8857 RE Wijnaldum

Authentieke boerderij met een proeverij van melk vers van de koe. Trampolines voor de kinderen.

De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan de vlaggen bij de ingang van het erf.

Tijden: Efkes Buorkje kan tussen 10.30 – 15.30 uur.

Voor een kopje koffie , thee of een ijsje kunt u terecht op het zelfbedieningsterras aan de Terp nr. 3

 

Groepsfietstocht

“Vanuit Wijnaldum fietsen langs de historie van de Bjirmen ” 

Zaterdag 3 juni organiseert Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een groepsfietstocht van ca. 32 km. door de “Bjirmen”.

Om 13.30 uur wordt gestart vanuit de consistorie achter de kerk.

Begonnen wordt met een bezoek aan de terpenrij van Wijnaldum.Daar werd in de Tjitsmaterp in 1953 de beroemde gouden mantelspeld (fibula) gevonden.

De landelijke route voert u verder door Oud-Barradeel, langs diverse historische bezienswaardigheden, zoals Liauckema State, de mysterieuze “Hege Wier”, de Dyksputten, De Slachte, het gemaal Roptasyl en Ropta State.

Daar worden korte stops gemaakt en krijgt u achtergrondinformatie van de begeleiding.

Halverwege wordt een pauze ingelast in het Yeb Hettinga Museum.

Dit museum is gevestigd in de oude school van Firdgum.Naast de school staat een reconstructie van een zodenboerderij uit de vroeg-middeleeuwen.

In Wijnaldum is na afloop gelegenheid om terpvondsten uit eigen bodem te bewonderen.

Kosten € 7,50 Kinderen tm 14 jaar € 4,00

Dit is inclusief museumbezoek, koffie/thee en een versnapering.

Opgave verplicht via: msteegstra@ziggo.nl

Deelname is op eigen risico.

 

Terpenkuier: “in het voetspoor van koningin Hildeburh”

Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum organiseert op zaterdag 06 mei vanaf 13.00 uur een belevingskuier van ongeveer 5 km.

Op ludieke wijze, met een knipoog naar het verleden, vertelt koningin Hildeburh haar verhaal.Hoe belandde de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, (in 1953 gevonden) in de Tjitsma-terp van Wijnaldum?

Samen met haar wandelt u langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.Onderweg worden de oude terpen getoond, waar ook in de jaren 90 de archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.

Daarnaast komt op de route de geschiedenis tot leven: we beginnen met een bezoek aan de toren van de Andreaskerk, onderweg zien we een ruïne aan het water, waar stond de Eendracht, de prachtige poldermolen? Wat betekende jonkheer Johan van Goslinga voor het dorp?

Ook duiken we de geschiedenis van het prachtige voormalige tramhuis, beter bekend als “it âlde station”. Een bezoekje aan dit prachtige monument mag niet ontbreken.

Heden en verleden passeert de revue. Tijdens de kuier wordt een pauze ingelast voor een versnapering.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.

Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.

Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.

Kosten deelname € 5,00.  Kinderen € 2,50 Honden aangelijnd toegestaan.

Deelname is op eigen risico.

 

Alde Leane

Alde Leane:  (bron: www.oudtzummarum.nl) BEGIN EN EINDPUNT: Eerste zijweg van de Wijnaldumerweg, lopende in Zuidelijke richting tot woning H.Westra,daarna ombuigend naar het Oosten tot aan het kruispunt van “de Terp”en “de Voorijp”. Zij heeft een zijtak lopende vanaf de boerderij bewoond door H. Westra voornoemd 400 M. in Z.W. richting met een zijtak in N.W. richting tot de woning bewoond door de heer Jan Nieuwenhuis. Oorspronkelijk liep dit pad door naar Midlum. VOORSTEL: 9a. Readyk of Rode Dijk, door het gedeelte lopende vanaf de woning van Okkinga tot de woning bewoond door de heer H.Westra. 9b. oude Laan, Te noemen het gedeelte vanaf de woning bewoond door de heer Jan Nieuwenhuis tot de kruising van “de Terp”en “de Voorrijp”. TOELICHTING: De boerderij van de heer Wiersma en de oude boerderij bewoond door de heer Okkinga behoorden vroeger toe aan de fam.Coopmans, welke de verbindingsweg tussen deze twee boerderijen onderhield met rood puin,afkomstig van de steenfabrieken te Harlingen. Het gedeelte gelegen tussen de boerderij Wiersma en de woning Westra werd wel “Lage Weg”genoemd, vanwege de zeer lage ligging van dit weggedeelte, dat daardoor dikwijls onbruikbaar was. BIJZONDERHEDEN: Aan de Oude Laan ligt ten Noorden van de zgn.”Lytse Buorren”, hetwelk als gehucht een afzonderlijke huisnummering zou kunnen krijgen. Vroeger was hier een herberg welke “De Bijenkorf”Heette. Zuidelijk van de weg bevinden zich enkele arbeiderswoningen, die gezamelijk “’t Bosk”worden genoemd. Een verklaring van deze naam kan niet worden gegeven. Voorts bevinden zich rechts van deze weg,gelegen achter de boerderij bewoond door de heer Jukema,2 woningen, die in de volksmond “De Citadel”worden genoemd. Volgens inlichtingen heeft een vroegere bewoner van de boerderij Jukema, de heer Dirk Hiddinga, deelgenomen aan de 10-daagse veldtocht naar België. Daar de woningen zeer afgelegen liggenen derhalve moeilijk zijn te bereiken, heeft de heer Hiddinga hieraan de naam “De Citadel” gegeven,welke ook practisch onneembaar was.