Agenda steunpunt

VOORSTELLING/LEZING “EEN MEELIJWEKKEND VOLK?” 

Plinius de Oudere (23 – 79 na Chr.) was een Romeins militair, letterkundige en amateur-wetenschapper.Hij schreef ooit over de kustbewoners van de Wadden en noemde hen een misera gens: een meelijwekkend volk…

Wat staat er door de eeuwen heen over de Friezen geschreven? Dat is in 2017 in een boek verzameld, met de titel “Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening”Aan de hand van dat boek vertelt prof. em. Rolf H. Bremmer Jr. uit Franeker over de verschillende episodes uit de Friese geschiedenis, terwijl vertaler/onderzoeker Anne T. Popkema de bronnen zelf laat spreken – in het Fries.

Aanvang: vrijdag 17 maart om 20.00 uur

Entree: voor niet-leden € 5,00. Voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel € 3,00 (dit zijn de kosten voor 2 x koffie/thee)

Alleen contante betaling.

Locatie: Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum

Organisatie: Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

 

 

Het Steunpunt is momenteel gesloten in verband met herinrichting.

De opening is op 11 mei 2024.