Wijnaldum in de media

Tempel voor de terp van Tjitsma, Wijnaldum krijgt een tempel. Bezoekers kijken uit over de grootse, Friese geschiedenis die vervat is in het nu amper zichtbare terpenlandschap, lees het artikel uit de Leeuwarder Courant.