Dorpshuis

S. Schaafstrapaed 1
8857 BT Wijnaldum
Tel. 0517-591070                                                                                      dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com

De Stichting Dorpshuis Wijnaldum is op 18 mei 1979 door de verenigingen van Wijnaldum opgericht, het dorpshuis “De Bijekoer” werd op 17 december 1982 geopend.

Het doel van de Stichting is:

Het exploiteren en in stand houden van het dorpshuis, in eerste instantie met behulp van vrijwilligers. Het dorpshuis De Bijekoer is de geschikte locatie voor al uw activiteiten en de ontmoetingsplaats van Wijnaldum. Vele vereni­gin­gen hebben er hun onderdak, zoals de toneelvereniging, kaart- en biljart­vereniging, ouderensoos, peutersoos en jeugdsoos. Gedurende het winter­seizoen worden er vele activiteiten georganiseerd, zie hiervoor de website (www.winaam.nl) en It Fuottenein. Door de verschillende zalen met hun verschillende ambiance en afmetingen is het een zeer geschikte locatie voor verjaardagsfeesten, bruiloften, recepties en andere feesten. Alles is mogelijk, van koffie tot en met warm en koud buffet.Voor informatie: mevr. T. van Dijk tel.nr. 591114

In het weekend is het dorpshuis open voor jong en oud.
(Jeugdsoos alleen op zaterdag vanaf 12 jaar tot 16 jaar.)

De openingstijden:

 • Soos: vrijdags en zaterdags alleen bij activiteiten.
 • Snackbar: elke zaterdag van 17.00 uur tot 20.00 uur  alleen in het seizoen (sept-mei)

Bestuur:

 • Voorzitter
  Dhr. G. Jongsma
  Andreasstrjitte 3
  8857 BG Wijnaldum
  Tel. 0517-592301
 • Secretariaat
  Vacature
 • Penningmeester/Vrijwilligers
  Dhr. R. Leen
  Buorren 12
  8857 BL Wijnaldum
  Tel. 0517-234565
 • Bestuurslid/Boekingen
  mevr. T. van Dijk
  Blomstrjitte 5
  8857 BN Wijnaldum
  Tel. 0517-591114
 • Bestuurslid/Inkoop
  mevr. A. Zijlstra
  Fiskersbuorren 7
  8857 BD Wijnaldum
  Tel. 0517-592465