Categoriearchief: Archief

Selecteer een onderwerp in de onderstaande lijst en kies vervolgens het artikel dat u wilt lezen.

3 daags schoolreisje naar Dwingelo 1973

3 Daags schoolreisje naar de blokhut in Dwingelo 1973, recreatiepark ‘de Noordster’.

 

Klas 1, 2 en 3 naar Appelscha, Zuidlaren en Norg.

Foto: Dwingelo 1973

v.l.n.r.Feikje v.d.Molen, Diny Weening, Annie Weening, Marja Leistra, Karin de Jong, Hilly Buwalda.


v.l.n.r.
Gerrit Wonder, Aede de Boer, Sierk Buren.

 


Achterste rij v.l.n.r.
Bram de Jong, Sierk Buren, Aede de Boer, Tineke Postma, Feikje v.d.Molen,
Marja Leistra, Ruurdt Rutten, Syds de Jong, Sia Buren, Gerrit Wonder.

Voorste rij v.l.n.r.
Annie Weening, Daan Visser, Diny Weening, Jan Jans Nauta.

 

Het zit er weer op.
Jan Nauta was altijd bereid ons terug te brengen naar Wijnaldum.

 

Uit de school geklapt – Groepsfoto 1972

1972 KLas 4-5-6
Staand van links naar rechts:
Andries de Jong, Folkert Hoekstra, Jelle Zijlstra, Froukje Buren, Saskia de Jong,
Jannie Tichelaar, Joke de Vries.
Middelste rij van links naar rechts;
Bram de Jong, Kees Wilkeshuis, Job Zijlstra, Johannes Rutten, Annie Weening,
Klaasje Zijlstra, Lenie Visser.
Onderste rij zitten van links naar rechts:
Ruurd Rutten, Gerrit Wonder, Aede de Boer, Sierk Buren, Karin de Jong, Tineke Postma,
Diny Weening.

Blomstrjitte 2

In deze serie stellen de inwoners van Wijnaldum zich aan u voor.

8 maart 2013: We beginnen met familie van de Weerthof. De bewoners van Blomstrjitte 2, aan de hand van hun antwoorden op onze vragen komt u wat meer van ze te weten.
In de volgende afleveringen komen de andere bewoners van de Blomstrjitte zich voorstellen. Zo hopen we alle bewoners van Wijnaldum op de website te krijgen.

Lees verder

Blomstrjitte 8

In deze serie stellen de inwoners van Wijnaldum zich aan u voor.

28 maart 2013: De familie Bouma. De bewoners van Blomstrjitte 8, aan de hand van hun antwoorden op onze vragen komt u wat meer van ze te weten.
De verhalen van andere dorpsbewoners staan onder de rubriek “de razende reporter”.

Lees verder

Blomstrjitte 11

 

11 juni 2013: We gaan verder met Conny van Moergastel de bewoner van Blomstrjitte 11 aan de hand van haar antwoorden op onze vragen komt u wat meer over haar te weten.

De verhalen van andere dorpsbewoners staan onder de rubriek “de razende reporter”.

Lees verder