Categoriearchief: Archief

Selecteer een onderwerp in de onderstaande lijst en kies vervolgens het artikel dat u wilt lezen.

De Terp

De Terp: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen.

DE TERP.   (bron: www.oudtzummarum.nl) BEGIN EN EINDPUNT: Vanaf de openbare lagere school tot waar deze weg uitkomt op de Oude Laan. ONTSTAAN DER BENAMING: Het is het hoger gelegen gedeelte van het dorp, waar vroeger terpen waren gelegen. VOORSTEL: De Terp.

 • Hinkelen en tippelen op de Terp
  Hinkelen en tippelen op de Terp
 • Zicht op de Terp
  Zicht op de Terp

Informatieavond over de Visvijverplannen

Onderstaande uitnodiging is door de initiatiefnemers van de visvijverplannen aan de Foarryp aan het Fuottenein gestuurd met het verzoek deze aan de bewoners van Winaam door te geven. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en een petitie, willen wij alle belangstellenden, graag uitnodigen voor een informatieavond. Deze info-avond zal plaatsvinden in Doarpshûs de Bijekoer, op 15 december. Vanaf 19.00 uur bent u welkom.

Enkele van de binnengekomen zienswijzen (Redactie Fuottenein: op de voorgenomen wijziging bestemmingsplan) hebben onze inzichten doen veranderen, wij willen, waar wij kunnen natuurlijk, hieraan tegemoet komen.

Op deze avond kunnen wij u ook een 3-D animatie tonen. Hier kunt u zien hoe de visvijvers en de bijbehorende bebouwing integreren in het landschap en de omliggende bosschages en overige bebouwingen. Dit geeft mogelijk voor een ieder een duidelijker beeld wat er nu precies staat te gebeuren. Uit de zienswijzen en de petitie komt o.a. meerdere keren naar voren dat het hele plan te grootschalig wordt geacht. Mogelijk kunnen wij daarmee dat gevoel wegnemen.

Inmiddels hebben wij vernomen, dat de gemeenteraad van Harlingen, de wijziging van het bestemmingsplan behandeld in de raadsvergadering van januari 2017. Wij hopen op veel belangstelling en een gemoedelijke avond.

Vriendelijke groet Siebe en Floris

 

Wijnaldumer Winter Terpenkuier met meesterverteller Douwe Kootstra.

Donderdagmiddag 29 december organiseert de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een winter terpenkuier.

terpenkuierGewandeld wordt langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.De route volgt het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting.Onderweg komt u langs de oude terpen, waar ook in de jaren 90 de archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in een van deze terpen gevonden.In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de mannelijke tegenhanger van de fibula.Het is het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was.

Na 3 km, op de terugweg, wordt een stop gemaakt bij een authentieke “stjelp” aan de Foarryp.In de schuur is voldoende tijd om te rusten en op te warmen, onder het genot van een heerlijke kop snert en een lekker glas glühwein.

Hier luistert u ondertussen naar een sfeervol verhaal, verteld door meesterverteller Douwe Kootstra.

Na dit alles keert u via de Foarryp terug naar het dorp.

Ondertussen zal de schemering zijn ingevallen.We adviseren u een kleine zaklamp en/of lichtgevend vestje mee te brengen.

Deelname is op eigen risico.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.

Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)

Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.

Aanvang: 14.45 uur.

Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan.

Opgave verplicht: 0517-591367, 0517-591416, 06-53456537.

Hearewâltsje

Vroeger stonden er op dit streekje 4 woningen. Door samenvoeging van 2 huizen, bestaat het Hearewaltsje tegenwoordig uit 3 woningen.

In het boek: Wijnaldum – Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl , geschreven door Abe de Vries, staat het als volgt beschreven:

Het dorp was één en al bedrijvigheid.Twee haventjes staken in de dorpskom, een bij het Hearewâltsje en een langs de huidige Knikkersteech, waar de snikschippers hun ladingen losten en allerlei goederen weer meenamen. Een snikje was een grote praam met een zeil.

Op de site van www. oudtzummarum.nl staat geschreven:

Begin en eindpunt: Toegangsweg naar het sportterrein.

Ontstaan van benaming: De eenvoudige woningen stonden naast de in gebruik zijnde haven. Daar de toestand van de haven wel eens iets te wensen overliet en het water een onwelriekende geur verspreide, werd aan dit streekje woningen de spotnaam “Heerewaltje”gegeven.

 

 

Harnewei

De Harnewei:

Achter de aan deze weg staande woningen liggen de zogenaamde ‘Wijnaldumer harnen’, die bekend waren om de lage ligging. ’s Winters stonden deze landerijen in de regel onder water en werden voor de schaatssport gebruikt. In de tijd dat de Waterschappen de waterstand nog niet goed konden regelen.

 • Harnewei met zicht op de kerk
  Harnewei met zicht op de kerk
 • Kaatsveld en huis Rutten
  Kaatsveld en huis Rutten
 • Harnewei
  Harnewei
 • Harnewei
  Harnewei

Buorren

De Buorren: De kom van het dorp werd als ‘de Buorren’ aangeduid (de Buorren of de Buurt).

Buorren – kom fan it doarp.

– In de tijd dat de straten nog niet waren verhard deponeerde de schoenmaker zijn pekafval gewoon op de weg.

Buorren, vanaf het Hearewâltsje tot de Readyk werd daarom wel de pikbuurt genoemd. Het stukje weiland, west van de Pikbuurt heette De Helling, misschien vanwege de ligging vlakbei het haventje.

(Bron: Fibula, Dwarsbongel, Keatsebâl, van Abe de Vries, blz. 65).

 

 

 • Zicht op Buorren 1 vanaf het schoolplein
  Zicht op Buorren 1 vanaf het schoolplein
 • Spelende kinderen op het schoolplein Buorren 10
  Spelende kinderen op het schoolplein Buorren 10
 • Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren
  Blomstrjitte 8 vanaf de Buorren
 • Buorren rond 1956
  Buorren rond 1956
 • Buorren rode huisjes
  Buorren rode huisjes
 • Buorren Pineut
  Buorren Pineut
 • Buorren oude pastorie
  Buorren oude pastorie
 • Buorren met Pineut
  Buorren met Pineut
 • Kerk en Vivo
  Kerk en Vivo

 

 

6 november Fibula knutselmiddag

Zondagmiddag 6 november is er in dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum een Fibula-knutselmiddag. Dit is van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Gratis toegang

Zondagmiddag 6 november is er in dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum een Fibula-knutselmiddag. Dit is van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Fibula is een ander woord voor mantelspeld, en deze werd gebruikt om je mantel (jas) dicht te kunnen spelden. De mantelspeld van Wijnaldum is heel oud en heel bijzonder. Het is een koninklijk sieraad, gemaakt van goud en zilver en zijn er allemaal edelstenen in verwerkt. Er zijn prachtige figuren in te zien. Lees verder

Winaam: the movie

Winaam: The movie
We hebben de filmploeg op vele plekken gezien afgelopen jaar en inmiddels zijn alle filmopnames en scenes klaar en in grote lijnen gemonteerd. Afgelopen week hebben ze hiervan een preview gehad en ondanks dat dit de ruwe versie was is er anderhalf uur met plezier en uiteraard een kritische blik naar gekeken. De film geeft een mooi beeld van Winaam anno 2016, met daarin verweven een verhaallijn die betrekking heeft op ons dorp.
Ze gaan dan nu de laatste fase in, namelijk de eindmontage. Dit is ook nog een hele klus.
De filmploeg, Arend, Titia, Rop, Pia en Astrid, hoopt de film eind van dit jaar of begin volgend jaar aan jullie te kunnen laten zien.

Razende reporter: Sikko en Marja de Jong

Razende reporter: Sikko en Marja de Jong
juli 2012 –
Op een droge zomeravond in juli ga ik op zoek naar een willekeurig huis in ons mooie Winaam. Ik beland op de S.van de Ploegstrjitte en bij het eerste huis waar ik aanbel, op nummer 2, wordt gelijk opengedaan. Als ik de uitleg waar ik voor kom gaat de deur spontaan wijd open. Ik volg Marja naar de huiskamer waar kko achter de computer zit. Ook hij heeft geen bezwaar en het interview brandt gelijk los.ikko de Jong is geboren in Leeuwarden. Hij vertelt dat hij een echte horecaman is en op diverse plaatsen heeft gewerkt, waaronder in Sneek, Lemmer en Harlingen. Eerst als ondernemer later als werknemer.
Na zijn horecaopleiding als kok (Leermeester), start hij in 1976 zijn eerste bedrijf, vlak bij de watertoren in Sneek: cafetaria-café ‘de Kolk’, met als slogan ‘Lekker Bikko bij Sikko’. Hij heeft goede herinneringen aan die tijd en vertelt dat hij zelfs Prins Carnaval is geweest. Van 1984 tot 1988 zwaait hij de scepter over restaurant ‘de Kajuit’ in de jachthaven van Sneek. Vanaf 1989 werkt Sikko in Harlingen, eerst als kok bij restaurant ‘Graaf Jan’ dat nu ‘Nooitgedagt’ heet, daarna bij het ‘Noorderke’ en uiteindelijk bij ’Wally’s’. Hier werkt Sikko twaalf jaar, in volle tevredenheid. Hij helpt mee de catering op te bouwen en het aantal zit-plaatsen uit te breiden van 20 naar maar liefst 120 zitplaatsen. Omdat hij veel heen en weer reist tussen Sneek en Harlingen, krijgt hij van een vriend de tip om een huisje te gaan huren in Wijnaldum. Zo gezegd zo gedaan en in 1990 strijkt Sikko neer op de van der Molenstrjitte 8.
Zondagavond is stappersavond in de Bijekoer en daar loopt hij Marja tegen het lijf. Het is liefde op het eerste gezicht.

Marja Leistra is geboren in Winaam en woont de eerst vijf jaar van haar leven op de Buorren 23. Daarna verhuist het gezin naar de Andreasstrjitte 9. Na de lagere school op de E.P. de Boer school in Winaam gaat Marja naar de mavo in Harlingen, om vervolgens in Leeuwarden de opleiding te volgen voor KVJV: Kinderverzorging-Jeugdverzorging. Vrij snel na haar diplomering in 1982 kan Marja aan het werk bij het speciaal onderwijs in Franeker op een zmlk-school. Dit vindt ze leuk werk en 13 jaar lang werkt ze met veel plezier als
klassenassistente.

liefde wordt nog op de proef gesteld als Sikko in zijn hoedanigheid van kok meegaat op een al geplande bootreis van zes weken naar Noorwegen. “Dit was een indrukwekkende reis”, aldus Sikko, maar bij terug komst is daar zijn Marja. In 1992 trouwen ze in de Bijenkoer en in dat jaar wordt ook hun zoon Marko geboren. In 2000 kopen ze het huis op de S.v.d.Ploegstrjitte 2 waar ze sindsdien in volle tevredenheid wonen, samen met hun hond Frouke.

Marja werkt graag in de tuin, maar kaatsen is altijd een hobby van Marja geweest, dit heeft ze van huis uit meegekregen. Voorheen deed ze actief mee met het (straat) kaatsen, nu mag ze er nog steeds graag naar kijken. Ook voor diverse verenigingen is Marja actief geweest in het dorp, zoals de zondagschool en de kaats- en toneelvereniging. Voor de toneelvereniging volgde ze in 1985 een grimeercursus, hierdoor kon ze niet alleen de toneelspelers grimeren maar ook de kinderen op school. Tegenwoordig grimeert ze alleen nog bij het toneel.

Sikko’s hobby, kaarten en biljarten, is langzaam overgegaan in een ware passie.
Hij is penningmeester van de Kaart- en Biljartvereniging Jacob Tolsma en is hierin behoorlijk actief. Hij beheert de website: www.kvbjacobtolsma.nl, houdt de scores bij, organiseert het jaarlijkse driebandentoernooi en zorgt ervoor dat de wedstrijdverslagen wekelijks in de krant worden gepubliceerd. Marja helpt hem hierbij, evenals bij de verzorging van het prijzenpakket.

De kaart- en biljartvereniging werd in maart 1915 in het dorpscafé van Winaam opgericht en is vernoemd naar gangmaker en oprichter, de bakker van het dorp Jacob Tolsma. Over 3 jaar hoopt de vereniging haar 100-jarig bestaan te vieren!

Een andere hobby van Sikko is vissen, lekker varen met zijn eigen bootje op jacht naar snoekbaars. Inmiddels is Sikko afgekeurd. Door meerdere lichamelijke ongemakken, waaronder COPD, heeft hij met veel activiteiten moeten stoppen.

Op mijn vraag “wat maakt Winaam zo bijzonder voor jullie”, antwoord Marja “Ik voel me hier thuis”.Sikko zegt “Ik geniet vooral van de rust en de vrijheid die in het dorp heerst”.