Categoriearchief: nieuws

hierin komt al het nieuws in te staan wat up to date en actueel is.

Libbensferhalen skriuwe/Levensverhalen schrijven

Yn de rin fan it libben kin it ferlet ûntstean wat oer it eigen libben fêst te lizzen foar bern of bernsbern of gewoan foar josels. Elkenien wit fan it belang fan fotoalbums, plakboeken en deiboeken. By it âlderwurden giet in minske op syk nei syn woartels, nei de ferhalen dy’t achter him lizze. It libbensferhaal wurdt fan libbensbelang.

Yn Ljouwert, by Tresoar, is sûnt jierren de kursus Levensverhalen schrijven/Libbensferhalen skriuwe te folgjen. Dielnimmers skriuwe en werskriuwe (yn it Nederlânsk of it Frysk), en reflektearje op hichte- en djiptepunten út har libben. In soad minsken knappe op fan prate en skriuwe oer it ferline. It jout grip op it deistich libben en sin oan de dagen.

Yn de rin fan de lessen docht faak bliken dat neat ûnbetrouberder is as it eigen ûnthâld en dat der mear as ien wierheid bestiet. Dy ûntdekking is fan belang, om’t it jin mylder makket en ynsicht jout yn de betreklikens fan it eigen ‘gelyk’. 

Al mear as tweintich jier jou ik kursussen Libbensferhalen skriuwe. Dit jier wer by Tresoar yn Ljouwert. As der yn it eigen doarp in groep belangstelling hat, kom ik ek graach nei de minsken ta.

(Yn it kafee fan Winsum is der fjouwer kear jiers op tongersdei in ‘weromkom-moarn’, foar wa’t nei de kursus noch graach in stok(je) achter de doar hâldt.)

Op myn webside fine jo mear ynformaasje: www.margaclaus.nl

Yn oktober begjin ik mei nije groepen. Jou jo gau op, der is no noch plak!

Easy driving

Beste mededorpsbewoners,

binnenkort gaan we van start met het project “Easy Driving”.

Waarom Easy Driving

Je ziet het overal in Nederland, het steeds toenemende aantal auto’s op de weg en in de steden en wijken. De kosten om een auto op de weg te houden lopen ieder jaar op, en dat terwijl we die juist zoveel mogelijk terug willen dringen.

Is het echt nodig om die dure stationwagen bij de deur te hebben staan terwijl die alleen maar nodig is voor familiebezoekjes en tijdens de vakantie. En waarom een extra auto om de bijtelling van de lease-auto te vermijden? Of een 2de auto die maar een paar keer per week wordt gebruikt om boodschappen te doen.

Tel de kosten van deze auto’s maar eens bij elkaar op en je zult versteld staan hoe duur dit blijkt te zijn. Je hebt aanschaf, wegenbelasting, verzekering, afschrijving, onderhoud en brandstofkosten waardoor dergelijke auto’s relatief duur zijn.

Hoe gaan we dit doen

De opzet is als volgt: Bij het Dorpshuis komt een elektrische leenauto te staan die via internet, met een app, te reserveren is. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het type auto wat we neer gaan zetten. Voor een idee van de mogelijke types auto’s en de kosten kun je het beste op de website van Easy Driving kijken: https://easydriving.eu

Zie daarnaast ook de flyer die jullie in de bus hebben gekregen en hou onze website en Facebook in de gaten voor verdere berichten

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen, dan kun je je opgeven, met vermelding van een inschatting van het gebruik wat je van de auto wilt gaan maken, bij dorpsbelang@winaam.nl, onder vermelding van Easy Driving.

Dorpsbelang Wijnaldum

Winamer autosticker

Nu te koop in het archeologisch steunpunt , Winamer autosticker in zwart of zilver. Uniek en maar 4 euro per stuk, opbrengst voor de activiteiten in het dorp! Na de verbouwing is de sticker ook verkrijgbaar in het dorpshuis

Lokale energiecoöperatie

Beste inwoners van Wijnaldum,

Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum is van plan een lokale energiecoöperatie op te richten. Dit in navolging van ons buurdorp Oosterbierum.

Wat is een energiecoöperatie? Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van dorps-/streekgenoten dat samen een installatie beheert waarmee het duurzame energie opwekt. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Het geld dat de coöperatie verdient komt 100% ten goede aan de lokale gemeenschap en leefbaarheid in Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

Wat zijn we van plan? In Oosterbierum ligt, op basisschool de Flambou, het dak vol zonnepanelen. Al meer dan een jaar produceert het dorp hierop duurzame wijze energie. In Sexbierum heeft de familie Jukema (aan de Pastorijreed) een dak beschikbaar gesteld. Dit dak willen we medio 2019 voorzien van zonnepanelen. Inwoners van de dorpen Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum kunnen dan zelf panelen kopen bij de op te richten energie coöperatie Fryske Flinter.

Wilt u ook energie van de zon? Doe dan mee met dit coöperatieve zonnedak. U bespaart daarmee op uw energierekening, beschermt het klimaat én steunt activiteiten in de dorpen Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

Meer weten? Donderdagavond 21 maart 2019 organiseren we een informatieavond in Dorpshuis ‘De Bijekoer” te Wijnaldum. Deze avond begint om 20.00 uur. Wilt u precies weten wat zonne-energie van Fryske Flinter u oplevert? Neem dan uw meest recente afrekening mee, zodat we voor u uw besparing uit kunnen rekenen. Alle inwoners van de dorpen Wijnaldum, Sexbierum, Pietersbierum maar ook Oosterbierum en Klooster-Lidlum zijn van harte welkom!

Wilt u nu al meer weten of kunt u niet aanwezig stuur dan een e-mail naar info@fryskeflinter.nl.

Namens Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum

Jelle Seerp Jukema  en Jelle Jan Wissmann

Verslag bewonersbijeenkomst 17 januari 2019

Aanwezig:

Bewoners:                        F.H.M  van der Molen,  A. van der Stel, W. Visser

Gemeente:                       H. Runia, S. Zandboer

Huurdersvereniging:      R. Pronk

Dorpsbelang                     A. Leutscher

RHO:                                   E. Oude Wesseling, T. de Jong

Bouwvereniging:              J. Boelens, H. Koster

De bijeenkomst van 17 januari is een vervolg op de bijeenkomst van 15 oktober 2018. Op deze bijeenkomst is afgesproken dat RHO de ideeën van deze avond uitwerkt.

17 januari heeft Rho vier verschillende modellen gepresenteerd.

Er worden tien tot twaalf woningen gebouwd. Dit zijn levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond, en dan op de verdieping nog een slaapkamer.

De verschillende modellen worden doorgenomen:

Model 1, linksboven:

 • Gemeenschappelijk groen
 • Geen voortuin
 • Parkeren aan de rand van het gebied

Model 2, rechtsboven:

 • Geen achterpaden
 • Hoek Readyk/Andreasstrjitte een particulier kavel

Model 3, linksbeneden:

 • Wel achterpaden
 • Grote tuinen

Model 4, rechtsbeneden:

 • Geen achterpaden
 • Groot stuk gemeenschappelijk groen

De aanwezigen hebben een aantal vragen:

 • Parkeren aan de rand van het gebied roept wel wat vragen op. Hoe kom je dan met je boodschappen bij de deur? Liefst de auto bij of naast de deur.
 • Kan er niet een weg tot de helft van de straat komen zodat mensen toch met boodschappen hun woning kunnen bereiken (blijven de auto’s dan niet staan?).
 • Liever niet openbaar groen aan de voorzijde van de woning. Graag een eigen tuintje.
 • Is er ook een mogelijkheid dat er koopwoningen komen?
 • De vrije kavel in de verkoop, wat gaat dit kosten?
 • Liever een kleine tuin met privacy.

Hoe nu verder

Model 4 heeft de voorkeur van de aanwezigen. Rho gaat dit model verder uitwerken en neemt dan de opmerkingen van deze avond mee. Ook zal op basis hiervan een optie van een koopkavel of koopwoningen gemaakt. Beide mogelijkheden worden dan aan het dorp voorgelegd.

In februari/maart met de bewoners die teruggaan naar de nieuwbouw naar een nieuwbouwwoning in het Plan Zuid, om een idee te krijgen van een levensloopgeschikte woning.

13 maart een inloop voor heel Wijnaldum om de twee verder uitgewerkte modellen te laten zien. Op basis van de reactie van het dorp, bewoners, dorpsbelang gemeente, huurdersvereniging en de Bouwvereniging  zal een uiteindelijk model worden gekozen.

De uitnodiging voor deze inloop komt in de dorpskrant, de website en huis-aan-huis-uitnodiging.

Lezing De Friezen op Kruistocht.

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en de Oudheidkundige Vereniging Barradeel organiseren samen een lezing over dit onderwerp.

Waarom gingen Friezen op Kruistocht en wat kwamen zij onderweg naar Jeruzalem tegen?

Vele vragen houden ons bezig.

Historicus Josse Pietersma uit Franeker vertelt erover in Wijnaldum. Pietersma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich in middeleeuwse geschiedenis en filmanalyse. Verder is Pietersma onderzoeker, schrijver en documentairemaker.

Hij werkte mee aan de reisdocumentaire de Kruisvaarder en de Sultan die afgelopen najaar door de EO werd uitgezonden.

Pietersma schrijft voor de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden het nieuwe stripverhaal Kruistocht naar Damiate, te lezen in de zaterdageditie.

Vrijdag 15 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum.

Entree € 3,00 Gratis voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

De Bijekoer zoekt enthousiaste slopers en handige bouwers.

Zoals al bericht in het vorige Fuottenein gaat de verbouwing van De Bijekoer in april 2019 van start en moet deze eind augustus van dat jaar alweer klaar zijn. De klus is aanbesteed aan Bouwbedrijf Haarsma, maar die doet niet alles.

Daarom vraagt De Bijekoer om vrijwilligers die in de genoemde periode kunnen en willen meehelpen bij de diverse uit te voeren klussen. We zoeken:
• een vrijwillig meewerkend voorman/vrouw die de taken van de vrijwilligers wil en kan aansturen. Een handige donder die goed kan samenwerken en weet waar hij of zij mee bezig is.
en verder mannen en vrouwen om te:
• sjouwen
• slopen
• graven
• bestraten
• bouwen
• timmeren
• schilderen
• en dat te doen wat er nog meer bij komt te kijken.
We werken in het weekend en ’s avonds, wanneer dat nodig is.
Help je mee? Wil je bijdragen aan het vernieuwde dorpshuis? Bel even op 06-20622379 of dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com
Oh ja, en voor de vrijwilligers die mee willen helpen, organiseert De Bijekoer voor de start van de werkzaamheden een gezellig sloopfeest.
!!!!!Nog een reden om mee te doen!!!!!!

Dorpsbelang zoekt bestuursleden.

Wij zijn op zoek naar verjonging van onze ploeg en daarom zouden wij graag zien dat een jonge Winamer zich zou willen opgeven om deel uit te maken van het bestuur van de vereniging. Je hoeft niet gelijk van alles. Wij willen je de tijd geven om “er in te groeien”. En dan gaandeweg kun je je dan toeleggen op die activiteiten van het bestuur die jou het meeste aanspreken.
Als je eventueel interesse hebt maar eerst wat meer wilt weten over wat er bij komt kijken om bestuurslid te zijn, neem dan telefonisch contact op met een van de huidige bestuursleden. Wij vertellen jou dan graag hoe het is om bestuurslid te zijn. Onze telefoon nummers staan in het Fuottenein.
Je kunt ook naar mij mailen: arendleutscher@outlook.com of naar ons dorpsbelang mailadres: dorpsbelang@winaam.nl
Arend Leutscher, voorzitter Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum

Verslag presentatie resultaten enquete Dorpsvisie

Inleiding
Vereniging Dorpsbelang heeft dit voorjaar besloten een nieuwe Dorpsvisie te schrijven. Onderdeel van deze Dorpsvisie was een enquete die afgelopen zomer gehouden is in Wijnaldum. De cijfermatige uitkomsten van deze enquete zijn inmiddels bekend en het bestuur van Dorpsbelang heeft hier een eerste en voorlopige interpretatie aan gegeven.
Aangezien het bestuur van Dorpsbelang ook niet “de wijsheid in pacht heeft” wil het bestuur de uitkomsten van de enquete en de eerste interpretatie van die uitkomsten voorleggen aan inwoners van Wijnaldum om te horen of zij de cijfers anders interpreteren en of zij aanvullingen hebben op deze interpretatie.
De presentatie komt beschikbaar voor iedereen op de website van Wijnaldum.
Er waren ongeveer 20 mensen aanwezig op deze avond.

De avond bestond uit 2 delen:
– Eerste deel: Presentatie van de cijfers door middel van een powerpointpresentatie door de voorzitter van Dorpsbelang Arend Leutscher. In zijn inleiding geeft de voorzitter nogmaals duidelijk aan dat de interpretatie van de gevonden cijfers een eerste, voorlopige interpretatie is en dat deze avond bedoeld is als terugkoppeling van de gevonden cijfers en dat Dorpsbelang veel belang hecht aan de input van de inwoners. Het bestuur van Dorpsbelang vraagt nadrukkelijk om “inhoudelijke feedback”. Tijdens de presentatie was er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.
– Na de pauze een “tafelsessie” waarbij in groepjes de resultaten van de enquete en de interpretatie van het bestuur besproken werden en aanvullingen gegeven en opmerkingen gemaakt konden worden.

De uitkomsten van de avond
Tijdens de presentatie waren er verschillende vragen bij de uitkomsten en daarnaast gaven de tafelsessies nog de nodige input.

1. Wonen en leefomgeving
a. Hoge gemiddelde duur dat men hier woont. Hebben alleen ouderen de enquete ingevuld? Waar is de jeugd? Waar is die in de enquete? Niet betrokken? Nu zijn het meestal de ouderen die zich inzetten voor het dorp.
b. Meer bloemen in het dorp, bijvoorbeeld op de gemeentelijke groenstroken. Het bos is en blijft een punt van aandacht. Het wordt inmidddels een lokaal “drama” zeker gezien de laatste acties van Staatsbosbeheer in het bos. De gang van zaken rond het bos is inmiddels aangekaart door het bestuur bij de gemeente Harlingen.

2. Voorzieningen
Men is tevreden over de huidige voorzieningen. Hoewel een kleine supermarkt en/of een pinautomaat “prettig” zou zijn, ziet men ook de practische onmogelijkheid om dit te verwezenlijken. Uit alle reacties blijkt dat het Dorsphuis een zeer belangrijke plek inneemt in het dorp, het “centrum van alle activiteiten”. Wat wel genoemd wordt is dat het Dorpshuis wat meer en andersoortige activiteiten zou moeten organiseren dan nu het geval is. Het terras op de Terp is een welkome aanvulling van de voorzieningen op het dorp. Ook de inrichting van het pleintje in het dorp, met het watertappunt, wordt als een succes gezien.
Men is niet tevreden over de kwaliteit van internet en mobiele telefonie. Vooral Vodafone/Ziggo laten het nogal eens afweten en de dekking voor mobiele telefonie van Vodafone is ronduit slecht. KPN scoort beter.
Het gebiedsteam wordt gezien als mooie aanvulling op de voorzieningen, de invulling moet echter nog wel groeien, zijn plek vinden in het dorp. Daarnaast blijft de glasvezelverbining met de buitengebieden een punt van aandacht.

3. Verkeer
Over de kwaliteit van de wegen en voetpaden in het dorp is men tevreden. Minder tevreden is men over de kwaliteit van de wegen en voetpaden, voor zover aanwezig, buiten het dorp. Vooral het Schelpenpad wordt genoemd als aandachtspunt. Hier is meer onderhoud nodig.
De verkeersveiligheid is wel een pungt van zorg. Te hard rijden in het dorp, de situatie op de Winamerdyk, de kruising van de Winamerdyk met de Haulewei, zwaar verkeer op de rondweg Alde Leane en Readyk wat regelmatig te hard rijdt. En wat voor gevaarlijke situaties zorgt in de bocht bij fam. Post. Politie doet niets met meldingen hierover.
Er is enige zorg dat het nieuwe fietspad naar Midlum voor parkeeroverlast gaat zorgen. Nu al komen er fietsers met de auto naar Wijnaldum, parkeren hun auto hier en gaan fietsen in de omgeving. Laadpalen voor electrische fietsen wordt als welkome aanvulling op de voorzieningen gezien, maar men vraagt zich wel af hoe lang het duurt om de accu van een fiets op te laden.

4. Sociale context
Uitkomsten zijn iets om trots op te zijn als dorp: Men zorgt voor elkaar, men helpt elkaar als dat nodig is, men voelt zich veilig in het dorp. De Whatsapp-groep is een welkome aanvulling op en versterkt dit gevoel van veiligheid. Verwelkomen van nieuwe inwoners met een gesprek, een bloemetje en een informatieboekje wordt dooor iedereen als “vanzelfsprekend” gezien. Dat “moet”. Als alternatief voor het informatieboekje worden verschillende mogelijkheden genoemd: een informatiemap, een “boodschapenmandje”.

5. Duurzaamheid
Men vindt dat het bestuur de cijfers te laag waardeert. Er is wel degelijk interesse voor gezamenlijke acties op het gebied van energie opwekken. Daarnaast wordt het scheiden van afval, in het bijzonder het scheiden van plastic van ander afval, als belangrijk gezien.

6. Bestuur en informatie
Het bestuur zou meer gebruik moeten maken van de website van Wijnaldum om te communiceren met de inwoners. Het is een krachtig medium wat te weinig gebruikt wordt. Het Fuottenein zou digitaal op de website geplaatst moeten worden. Ook zouden er meer informatieborden moeten komen.

7. Afsluitende vragen
Bij dit laatste hoofdstuk van de enquete kwamen een aantal losse vragen en opmerkingen die niet in de vorige hoofdstukken geplaats konden worden.
a. Jeugd meer betrekken bij het dorp, oprichten “jeugdvereniging” ?
b. Sloop en nieuwbouw in de Andreasstrjitte en vd Ploegstrjitte
c. Gebruik Jeu de Boulesbaan, Jeu de Boulescafe oprichten?
d. Voorzieningen voor kleine kinderen
e. Workshops in het Dorpshuis
Het bestuur gaat met deze vragen aan de slag en als het nodig is doorspelen naar de verenigingen. Die hebben ook een belangrijke rol in dorp daarmee in de dorpsvisie.
Over de ontwikkelingen rond de sloop en nieuwbouw in de Andreasstrjitte en vd Ploegstrjitte komen aparte mededelingen op de website.

Verslag bijeenkomst Bouwvereniging, huurders en Huurdersvereniging 15-10-2018

Verslag bijeenkomst Bouwvereniging, huurders en Huurdersvereniging rond sloop/nieuwbouw Andreasstrjitte en S. vd Ploegstrjitte in Wijnaldum, d.d. 15-10-2018

Aanwezig:
2 vertegenwoordigers Bouwvereniging
1 vertegenwoordiger gemeente Harlingen
3 huurders
1 planoloog
1 architect
2 vertegenwoordigers Huurdersvereniging Harlingen, Dick en Rop

Doel van de bijeenkomst: Ontwikkelen van ideeën rond inrichting van het gebied wat vrij komt na sloop van de oude woningen in de Andreasstrjitte (5 woningen) en de S. vd Ploegstrjitte (10 woningen). In het plan voor het te ontwikkelen gebied is ook opgenomen het braakliggend stuk grond in de Andreasstrjitte.

Stand van zaken op dit moment.
In principe ligt zowel de inrichting van de woningen als de inrichting van het gebied nog open. Het braakliggend stuk grond in de Andreasstrjitte moet nog worden overgedragen aan de gemeente. Die procedure is inmiddels in gang gezet. Voor de woningen wordt op dit moment uitgegaan van een vloeroppervlak van 7m x 10 m, met beneden woonkamer, keuken, badkamer, toilet en slaapkamer en boven een slaapkamer.
Uitgangspunt voor de woningen is dat het “levensloop bestendige woningen” moeten worden, geschikt voor zowel starters als ouderen. Voor de prijs van de kale huur gaat men nu uit van een bedrag van rond de 600 euro per maand.
Uitgangspunt nu is dat het “gasloze woningen” worden. Mocht de Bouwvereniging de woningen toch willen aansluiten op het gasnet dan is daar expliciete toestemming van de gemeente Harlingen voor nodig.
De woningen worden voorzien van zonnepanelen. Andere opties om elektriciteit op te wekken, bijvoorbeeld dakpannen die als zonnecollectoren werken, zijn te duur.

Er staan nu 15 woningen, die worden gesloopt. In plaats daarvan komen maximaal 12 nieuwe huurwoningen.
Er werd nadrukkelijk gesteld dat 12 een maximum aantal is en dat er dus ook minder huurwoningen gebouwd zouden kunnen gaan worden. Indien er minder dan 12 huurwoningen gebouwd worden komt er grond vrij voor vrije vestiging koopwoningen. Deze optie wordt nadrukkelijk open gehouden.
Op deze bijeenkomst werd uitgegaan van 6 geschakelde woningen, 2 onder een kap. Ook deze mogelijkheid is nog niet definitief. Kostentechnisch is het voor de Bouwvereniging beter om rijtjeshuizen te bouwen. “Dat heeft men liever” werd er gesteld.

Dan nog wat losse puntjes:
– Het sloopbesluit voor de huidige woningen wordt in november verwacht.
– Fasering van het plan ligt nog open. Alles in een keer slopen en nieuwbouw of in gedeeltes.
– Vervangende woningen voor huidige huurders of in Harlingen of in Wijnaldum. Zoveel mogelijk zal hierbij rekening gehouden worden met de wensen van de huidige huurders.

De bijeenkomst
Het was een geanimeerde bijeenkomst waar twee onderwerpen de aandacht kregen:
1. De inrichting van de woningen. De aanwezige huidige huurders hadden de nodige ideeën over de inrichting van de woningen zelf. Grotere woonkamers, kleinere slaapkamer beneden etc. etc.. De grootte van de tuin is nog een punt van aandacht. Immers de woningen krijgen een vloeroppervlak van 7m x 10m. Gezien de ruimte die ontstaat na sloop van de huidige woningen zouden een aantal woningen een grondoppervlak krijgen van zeg 10m x 50m. Dit zou hele smalle en diepe tuinen opleveren. Iets wat niet door alle aanwezige huurders gewaardeerd werd. “Wat moet ik met zo’n grote en diepe tuin”. Ook voor oudere huurders zou dit een bezwaar kunnen zijn.
2. De inrichting van het na de sloop vrijgekomen gebied. Mede gezien de opmerkingen over de grote en diepe tuinen ontstond het idee om een deel van het gebied in te richten als gemeenschappelijke ruimte. Voorbeelden daarvan:
a. Parkeerplaatsen voor 24 auto’s indien er 12 woningen gebouwd gaan worden. De norm voor aantal parkeerplaatsen is 2 per woning.
b. Parkje. Dit kan dienen als ontmoetingsplek voor de bewoners, maar ook voor andere inwoners van het gebied.
c. Vijver centraal gelegen tussen de woningen. Een vijver kan dienen als wateropslagplaats bij hevige regenval. Iets wat tegenwoordig in alle plannen voor nieuwbouw van woningen opgenomen wordt. Een andere optie is een “wadi”. Ook deze kan dienen als wateropvang bij hevige regenval. In Zwolle wordt hier mee geexperimenteerd, met succes.
d. Een gemeenschappelijke tuin waarbij het onderhoud door de huurders gedaan wordt. Hoewel dit idee enthousiast ontvangen werd, zag men gelijk de “beren op de weg” . Verloop van huurders kan er toe leiden dat er uiteindelijk niemand meer is die zich inzet voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Ervaringen uit de praktijk met dit soort experimenten zijn wisselend.
e. Volkstuinen. Eigen groente verbouwen is “in”. Bestem een deel van gebied voor de verbouw van eigen groenten door huurders en/of andere belangstellenden, maak volkstuinen in het gebied.

Het idee van zowel huurders als Huurdersvereniging is: “maak er een levendig, speels, vrolijk buurtje van, met aandacht voor sociale samenhang tussen de bewoners. Geef de architecten en de planologen de ruimte om creatief te zijn, schuw het experiment niet. Saaie eenvormige rijtjeshuizen hebben we genoeg. En zorg voor samenhang met de omgeving.
Hier heeft echter de gemeentelijke welzijnscommissie een hele dikke vinger in de pap. De vraag is welke ruimte er is voor “experimenten”. Ook het kostenaspect zal hierbij een rol gaan spelen. “Tussen wil en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren”.

Tot slot nog wat aandachtspunten
1. Van de huidige huurders hebben huurders van 6 woningen aangegeven niet terug te willen. Zij willen naar Harlingen verhuizen. Hoe groot de vraag naar huurwoningen in Wijnaldum is kon men op dit moment niet zeggen. Dit kan van invloed zijn op het aantal nieuw te bouwen woningen.
2. De bewoner die niet weg wil. Een bewoner heeft aangegeven niet weg te willen uit de huidige woning. De Bouwvereniging is en blijft in gesprek met deze bewoner. In het uiterste geval zal het tot een rechtzaak gaan komen. Iets wat men wil vermijden, maar als het niet anders kan, dan moet dat maar. De Bouwvereniging verwacht dat men er door praten wel uit gaat komen. Een eventuele rechtszaak kan de uitvoering van de plannen wel vertragen.

Het vervolg
Planologen en architecten gaan de ideeën verder uitwerken en voorstellen maken. In de tweede helft van januari 2019 is er een vervolgbijeenkomst. Daar zal meer in detail op de plannen ingegaan worden.

Nadere berichten volgen.

Voor het verslag,
Rop Pronk