Bejaardensoos wijnaldum

In de maanden oktober t/m april wordt iedere donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur
in het dorpshuis “De Bijenkoer” de Bejaardensoos gehouden, waar u kunt kaarten, sjoelen, dobbelen, enz.
Voor deze gezellige middag kunt u zich opgeven bij:

Voorzitter:
Dhr. J. Pos, tel. 591744

Penningmeester:
Dhr. P.K. Goodijk, tel. 591757

Secretaris:
Mevr. E. Rutten, tel. 591741