Archeologisch Steunpunt

Welkom bij Archeologisch Wijnaldum!

Archeologen weten het bijna zeker: ooit woonde er een machtige Friese koning op de Wijnaldumer terp. In 1953 werd een van de grootste internationale terpvondsten gedaan door een boer: de gouden fibula. Deze mantelspeld ligt in het Fries Museum in Leeuwarden, maar in ons dorp kunt u een bezoek brengen aan het Archeologisch Steunpunt en tevens Toeristisch Informatie Punt.

Adres: Tsjerkepaad 3 8857 BJ Wijnaldum                                                                                                Naast de ingang van het Steunpunt hangt een plattegrond met sleuteladressen.

Telefoonnummer: 06-20519030
E-mail: archeologischwinaam@gmail.com

Ons archeologisch mini-museum heeft vitrines met terpvondsten, een kleine bibliotheek en toeristische informatie over de omgeving.
We zijn onderdeel van Terpenland: een route van archeologie aan het Wad. Zomers zijn er verschillende activiteiten voor nieuwsgierige schatgravers, geschiedenisliefhebbers of vroeg middeleeuwse avonturiers!

Het bestuur van het stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum bestaat uit:
 • Voorzitter: Afke Stoer.
 • Secretaris: Ans Hofstra.
 • Penningmeester: Marianne Steegstra
 • Overige bestuursleden: Geertje Postma, Henny Vink.

Postadres: Foarryp 22 8857 RE Wijnaldum

De leden van het bestuur behartigen de belangen geheel vrijwillig en ontvangen geen vergoedingen.En stelt als doelen:

  1. Het onder de aandacht brengen van de archeologische, historische en culturele aspecten van Wijnaldum en omgeving.
  2. Het beheren en zorg dragen voor de, bij Wijnaldum en omgeving aangetroffen,
   archeologische vondsten (bruikleen) in de Consistorie van de Andreaskerk te Wijnaldum.
  3. Het bevorderen en mogelijk maken van culturele activiteiten als tentoonstellingen, lezingen,rondleidingen en op educatie gerichte manifestaties, gelinkt aan het dorp en haar omgeving.
De Stichting ontvang incidenteel donaties van geïnteresseerden en tracht o.a.met hieronder beschreven diverse activiteiten voldoende financiële middelen te verwerven om aan haar doelstelling te beantwoorden.

RSIN nummer: 854169118.

                        

Promotiebord van Terpenland                           Schatgraven in de Terp

                                 

De Terpenkuier                                                  In het voetspoor van koningin Hildeburh

Terpvondsten

Gevonden schatten uit de terp. Terug naar de middeleeuwen

Terug naar de Middeleeuwen

Gevonden schatten uit de Terp