Archeologisch Steunpunt

Welkom bij Archeologisch Wijnaldum!

Zaterdag 11 mei 2024 is het Steunpunt heropend.

Naast Wijnaldum, ondergingen de steunpunten van Firdgum, Oudebildtzijl en Hegebeintum een make-over. Een project van 4 jaar.

Het Steunpunt is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur via de sleuteladressen (in het kastje aan de muur) of op afspraak.

Zie ook: https://www.terpenland.frl/

Archeologen weten het bijna zeker: ooit woonde er een machtige Friese koning op de Wijnaldumer terp. In 1953 werd een van de grootste internationale terpvondsten gedaan door een boer: de gouden fibula. Deze mantelspeld ligt in het Fries Museum in Leeuwarden, maar in ons dorp kunt u een bezoek brengen aan het Archeologisch Steunpunt en tevens Toeristisch Informatie Punt.

Adres: Tsjerkepaed 2 8857 BJ Wijnaldum

Telefoonnummer: 06-20519030
E-mail: archeologischwinaam@gmail.com

Bankrekening: NL32 RBRB 0956 0847 10

KVK: 61021210

In het Steunpunt is een expositie te zien rondom de gouden mantelspeld en de historie van de terpen. Daarnaast is zijn er diverse boeken over de geschiedenis van de omgeving te koop. Ook liggen er folders met toeristische informatie. Vanaf dit punt start de Terpenkuier (6km). Pak een gratis routekaartje van de Terpenkuier uit het bakje aan de muur of loop de route met behulp van de IZI Travel app.                                                                                                                                 We zijn onderdeel van Terpenland: een route van archeologie aan het Wad. Zomers zijn er verschillende activiteiten voor nieuwsgierige schatgravers, geschiedenisliefhebbers of vroeg middeleeuwse avonturiers!

Het bestuur van het stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum bestaat uit:
 • Voorzitter en penningmeester: Afke Stoer.
 • 2e penningmeester: Geertje Postma.
 • Secretaris: vacant.
 • Overige bestuursleden: Henny Vink, Allard Hut, Melissa Hut.

Postadres: Foarryp 22 8857 RE Wijnaldum

De leden van het bestuur behartigen de belangen geheel vrijwillig en ontvangen geen vergoedingen.En stelt als doelen:

  1. Het onder de aandacht brengen van de archeologische, historische en culturele aspecten van Wijnaldum en omgeving.
  2. Het beheren en zorg dragen voor de, bij Wijnaldum en omgeving aangetroffen,
   archeologische vondsten (bruikleen) in de Consistorie van de Andreaskerk te Wijnaldum.
  3. Het bevorderen en mogelijk maken van culturele activiteiten als tentoonstellingen, lezingen,rondleidingen en op educatie gerichte manifestaties, gelinkt aan het dorp en haar omgeving.
De Stichting ontvang incidenteel donaties van geïnteresseerden en tracht o.a.met hieronder beschreven diverse activiteiten voldoende financiële middelen te verwerven om aan haar doelstelling te beantwoorden.

RSIN nummer: 854169118.

                       

Promotiebord van Terpenland                             Het steunpunt

                   

Opgraving in 2016                                                                          Boekenmarkt in de Andreaskerk

     

Avondkuier met Eniwulufu                                               Nationale Archeologie dag 2022

 

              

Nationale Archeologie dag 2023                   Het Anna altaar nog in het pad

Het Anna altaar ingewijd 14-01-2024