Agenda

Vanaf november elke twee weken ( in de even weken) spreekuur van het gebiedsteam in de Bijekoer. van 10.00 uur tot 11.00 uur.

  Voor de WEDSTRIJDAGENDA “JACOB TOLSMA” SEIZOEN 2019 – 2020  klik hier

  12 oktober Nationale Archeologie dag: kuieren “Rond het goud van Wijnaldum”                    start 13.00 uur.

  1 november Tryater speelt Raze om protters in de Bijekoer Aanvang: 20.00 uur                      Entree: € 17,50 Freonen/CJP € 15,50 reserveren via www.tryater.frl                                              www.winaam.nl of demari@ziggo.nl .

  10 november Sjonggroep Waadwyn geeft op Zondag 10 november om 15.00 uur                      met Bauke van der Woude en Campbell Forbes een koffieconcert in dorpshuis  “De Bijekoer”.

  Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer

Tijdens activiteiten is de soos open van 20.00 tot 24.00