Agenda

Vanaf september elke twee weken ( in de even weken) spreekuur van het gebiedsteam in de Bijekoer. van 10.00 uur tot 11.00 uur.

  vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni Merke.

    6 juli Fietsen door “Historisch Barradeel”- start 13.00 uur.

  12 oktober Nationale Archeologie dag: kuieren “Rond het goud van Wijnaldum”                    start 13.00 uur.

  10 november najaarsconcert koor Waadwyn.

  Breicafe  Het rooster voor het seizoen 2018-2019 ziet er als volgt uit:
Oktober 17 , 31  november  4 , 28 december 12, 19 december kerststukjes maken.
januari 16 , 30  februari 13 , 27  maart 13.

 Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer

Tijdens activiteiten is de soos open van 20.00 tot 24.00