Agenda

Vanaf september elke twee weken ( in de even weken) spreekuur van het gebiedsteam in de Bijekoer. van 10.00 uur tot 11.00 uur

  13 maart inloopavond van de Bouwvereniging vanaf 19.30 in de Bijekoer.

  Vrijdag 15 maart om 20.00 uur in Dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum:                                       Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum

  21 maart 20.00 uur in Dorpshuis de Bijekoer informatiebijeenkomst                                           energiecoöperatie Fryske Flinter

   5 april, vrijdagmiddag borrel café vanaf 17.00 uur in de Bijekoer.

   Zondag 14 april: Paasbingo. Met als hoofdprijs een fiets !!!

  15 mei Praat met de raad vanaf 19.30 tot 20.30 uur
in de kantine van kaatsvereniging “De Keatsebal” te Wijnaldum.

   18 mei Schuurverkoop en  Boekenmarkt – 11.00-16.00 uur.

   1 juni Kuieren “Rond de Koningsterp aan de Ried” – start 13.00 uur

   21 juni “Midsimmerjûn Terpenkuierke” – start 19.30 uur.

    6 juli Fietsen door “Historisch Barradeel”- start 13.00 uur.

  12 oktober Nationale Archeologiedag: kuieren “Rond het goud van Wijnaldum”                    start 13.00 uur.

  10 november najaarsconcert koor Waadwyn.

  Breicafe  Het rooster voor het seizoen 2018-2019 ziet er als volgt uit:
Oktober 17 , 31  november  4 , 28 december 12, 19 december kerststukjes maken.
januari 16 , 30  februari 13 , 27  maart 13.

 Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer

Tijdens activiteiten is de soos open van 20.00 tot 24.00