Agenda

Vanaf september elke twee weken ( in de even weken) spreekuur van het gebiedsteam in de Bijekoer. van 10.00 uur tot 11.00 uur.

  15 mei Praat met de raad vanaf 19.30 tot 20.30 uur
in de kantine van kaatsvereniging “De Keatsebal” te Wijnaldum.

   18 mei Schuurverkoop en  Boekenmarkt – 10.00-16.00 uur.

  26 mei ROGIER KAPPERS, DE GLAZENDRAAIER

Plaats: de Andreaskerk van Wijnaldum
Tijd: 26 mei 15.30 uur
Entree: € 10,-
Reserveren: jantsjepost@planet.nl

   1 juni Kuieren “Rond de Koningsterp aan de Ried” – start 13.00 uur

   21 juni “Midsimmerjûn Terpenkuierke” – start 19.30 uur.

    6 juli Fietsen door “Historisch Barradeel”- start 13.00 uur.

  12 oktober Nationale Archeologie dag: kuieren “Rond het goud van Wijnaldum”                    start 13.00 uur.

  10 november najaarsconcert koor Waadwyn.

  Breicafe  Het rooster voor het seizoen 2018-2019 ziet er als volgt uit:
Oktober 17 , 31  november  4 , 28 december 12, 19 december kerststukjes maken.
januari 16 , 30  februari 13 , 27  maart 13.

 Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer

Tijdens activiteiten is de soos open van 20.00 tot 24.00