Agenda

In verband met de coronacrisis is dorpshuis “de Bijekoer” gesloten alle activiteiten zijn afgelast.

    Zondag 21 juni SIMMERJUN TERPENKUIERKE

    Zaterdag 5 september FIETSEXCURSIE DOOR OUD-BARRADEEL

    Zaterdag 10 oktober DOARPSKUIER

 

  Vanaf 6 november gaat het breicafé weer van start en dan verder op:
8 januari
En verder om de 14 dagen tot ongeveer midden maart 2020.  Plaats: dorpshuis De Bijekoer
Tijd: 20.00 tot 22.00  Info: Maartje Post tel. 0517 591416 of Email: voorpost@xs4all.nl

Op dinsdagmiddag geeft Hennie Lodewijk gymnastiekles van 13.30 tot 14.30 in de Bijekoer. Contributie 8,50 euro per maand. Info: Aukje Jongsma Tel. 0640605103

Maandagavond biljarten in de Bijekoer.

  YOGA  Sinds 25 november om de week op maandagavond ben je welkom
De kosten zijn 10 euro per losse les en vijf lessen kosten € 45,-. Opgave via elies.edv@gmail.com of via 06-15517607 (liefst via app)

Café Cheers de Bijekoer
Elke vrijdag van 20 tot 24 uur zijn Fokke Terpstra en Wim Smit uw swingende barkeepers in de Soos.

  Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer. En donderdagavond vanaf 19.30 uur Darten.

  Zaterdags van 17.00 uur snackverkoop in Dorpshuis “de Bijekoer”.

Tijdens activiteiten is de soos open van 20.00 tot 24.00