Archeologisch Steunpunt

Oprichting Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum.

Algemene bekendmaking oprichting  Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum.

De Werkgroep Archeologisch Steunpunt Wijnaldum is op 01-07-2014 omgezet in een Stichting genaamd:  Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum. De akte is gepasseerd bij notariskantoor Jelsma Koelma te Franeker.

De Kamer van Koophandel heeft het volgende  nummer toegekend: RSIN nummer: 854169118.

 1. De Stichting stelt zich ten doel:
  Het onder de aandacht brengen van de archeologische, historische
  en culturele aspecten van Wijnaldum en omgeving.
 2. Het beheren en zorg dragen voor de, bij Wijnaldum en omgeving aangetroffen,
  archeologische vondsten (bruikleen) in de Consistorie  van de Andreaskerk te Wijnaldum.
 3. Het bevorderen en mogelijk maken van culturele activiteiten als tentoonstellingen, lezingen,
  rondleidingen en op educatie gerichte manifestaties, gelinkt aan het dorp en haar omgeving.

De Stichting ontvang incidenteel donaties van geïnteresseerden en tracht o.a.met hieronder beschreven diverse activiteiten voldoende financiële middelen te verwerven om aan haar doelstelling te beantwoorden.

Postadres: Jelle van Dijkstrjitte 6  8857BV Wijnaldum. Email : msteegstra@ziggo.nl

Het bestuur is statutair vastgesteld en bestaat uit:

Voorzitter:             Afke Stoer.
Secretaris:             Marianne Steegstra.
Penningmeester: Maartje Post – Cramer
Overige bestuursleden: Yfke Meirink  ,Geertje Postma, Henny Vink, Ans Hofstra, Sytse Elsinga.

De leden van het bestuur behartigen de belangen geheel vrijwillig en ontvangen geen vergoedingen.